Chris DAVIES : 9. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Klub zastupnika Renew Europe - Član

Nacionalne stranke 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Liberal Democrats (Ujedinjena Kraljevina)

Predsjednik 

  • 10-07-2019 / 31-01-2020 : Odbor za ribarstvo

Zastupnik 

  • 02-07-2019 / 09-07-2019 : Odbor za ribarstvo
  • 02-07-2019 / 08-10-2019 : Izaslanstvo u odborima za parlamentarnu suradnju između EU-a i Kazahstana, EU-a i Kirgistana, EU-a i Uzbekistana, EU-a i Tadžikistana te za odnose s Turkmenistanom i Mongolijom
  • 10-07-2019 / 31-01-2020 : Konferencija predsjednika odbora

Zamjenik 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Odbor za ustavna pitanja
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Izaslanstvo za odnose s Narodnom Republikom Kinom
  • 09-10-2019 / 31-01-2020 : Izaslanstvo u odborima za parlamentarnu suradnju između EU-a i Kazahstana, EU-a i Kirgistana, EU-a i Uzbekistana, EU-a i Tadžikistana te za odnose s Turkmenistanom i Mongolijom

Glavne parlamentarne aktivnosti 

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici 
Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja 
U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 55 Poslovnika

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija 
Na zahtjev odbora, kluba zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika podnose se prijedlozi rezolucija o aktualnim pitanjima o kojima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članci 132. , 136. , 139 i 144. Poslovnika

Druge parlamentarne aktivnosti 

Pisana pitanja 
Zastupnici smiju uputiti određen broj pitanja za pisani odgovor predsjedniku Europskog vijeća, Vijeću, Komisiji i potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 138. Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Izjave 

Izjava o financijskim interesima 

Potvrda iz kaznene evidencije