Regina BASTOS : 7. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) - Članica

Nacionalne stranke 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partido Social Democrata (Portugal)

Zastupnik 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za prava žena i ravnopravnost spolova
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Izaslanstvo za odnose s Australijom i Novim Zelandom
 • 08-10-2009 / 31-07-2011 : Poseban odbor za financijsku, ekonomsku i socijalnu krizu
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za prava žena i ravnopravnost spolova

Zamjenica 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Izaslanstvo za odnose s Narodnom Republikom Kinom
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača

all-activities 

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici 
Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja 
U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 55 Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika u nadležnim odborima za svako izvješće imenuju izvjestitelja u sjeni koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja 
Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

MIŠLJENJE o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakonodavstva država članica o žigovima (preinaka)  
- IMCO_AD(2013)516701 -  
-
IMCO 
MIŠLJENJE o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća kojom se izmjenjuje Uredba Vijeća (EZ) br. 207/2009 o žigu Zajednice  
- IMCO_AD(2013)516700 -  
-
IMCO 
OPINION on an agenda for adequate, safe and sustainable pensions EN  
- FEMM_AD(2013)502102 -  
-
FEMM 

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

MIŠLJENJE o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju mjera u vezi s europskim jedinstvenim tržištem elektroničkih komunikacija i ostvarenju „Povezanog kontinenta” te o izmjeni direktiva 2002/20/EZ, 2002/21/EZ i 2002/22/EZ i uredbi (EZ) br. 1211/2009 i (EU) br. 531/2012  
- IMCO_AD(2014)522939 -  
-
IMCO 
MIŠLJENJE o socijalnoj zaštiti za sve, uključujući samozaposlene radnike  
- FEMM_AD(2013)519823 -  
-
FEMM 
OPINION on the Energy Roadmap 2050, a future with energy EN  
- IMCO_AD(2012)496509 -  
-
IMCO 

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija 
Zastupnici mogu podnijeti pojedinačni prijedlog rezolucije na temu iz područja djelovanja EU-a. Taj se prijedlog prosljeđuje nadležnom odboru na razmatranje. Članak 143. Poslovnika

Parlamentarno pitanje/Parlamentarna pitanja 
Pitanja za usmeni odgovor s raspravom može podnijeti odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu. Pitanja se upućuju drugim institucijama EU-a. Konferencija predsjednika odlučuje hoće li i kojim redoslijedom pitanja biti uvrštena u konačni prijedlog dnevnog reda plenarne sjednice. Članak 128. Poslovnika

Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.) 
**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

Pisana izjava on domestic fire safety EN  
- P7_DCL(2012)0035 - Ne razmatra se  
Emma McCLARKIN , Regina BASTOS , Dennis de JONG , Robert ROCHEFORT , Marc TARABELLA  
Datum otvaranja : 19-11-2012
Datum isteka roka : 19-02-2013
Broj potpisnika : 189 - 20-02-2013
Pisana izjava on establishing European statutes for mutual societies, associations and foundations EN  
- P7_DCL(2010)0084 - Usvojeno  
Marc TARABELLA , Regina BASTOS , Pascal CANFIN , Marie-Christine VERGIAT , Renate WEBER  
Datum otvaranja : 10-11-2010
Datum isteka roka : 10-03-2011
Usvojeno (dana) : 10-03-2011
Usvojen tekst (s popisom potpisnika) : P7_TA(2011)0101
Broj potpisnika : 386 - 10-03-2011

Izjave 

Izjava o financijskim interesima