• Michel   BARNIER  

Michel BARNIER : Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici - 7. parlamentarni saziv