William J. HOPPER : 1. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

  • 17-07-1979 / 23-07-1984 : Klub zastupnika europskih demokrata - Član

Nacionalne stranke 

  • 17-07-1979 / 23-07-1984 : Conservative and Unionist Party (Ujedinjena Kraljevina)

Potpredsjednik 

  • 27-09-1982 / 23-07-1984 : Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

Zastupnik 

  • 20-07-1979 / 26-09-1982 : Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku