Sile DE VALERA : 1. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

  • 17-07-1979 / 23-07-1984 : Klub zastupnika europskih progresivnih demokrata - Članica

Nacionalne stranke 

  • 17-07-1979 / 23-07-1984 : Fianna Fáil Party (Irska)

Zastupnik 

  • 20-07-1979 / 23-07-1984 : Odbor za socijalna pitanja i zapošljavanje
  • 14-10-1982 / 23-07-1984 : Istražni odbor za analizu položaja žena u Europi
  • 11-04-1983 / 23-07-1984 : Izaslanstvo za odnose sa SAD-om