Neil R. BALFOUR : 1. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

  • 17-07-1979 / 23-07-1984 : Klub zastupnika europskih demokrata - Član

Nacionalne stranke 

  • 17-07-1979 / 23-07-1984 : Conservative and Unionist Party (Ujedinjena Kraljevina)

Zastupnik 

  • 20-07-1979 / 09-04-1981 : Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
  • 10-04-1981 / 23-07-1984 : Odbor za proračune