Mathilde M. van den BRINK : 3. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

 • 16-11-1989 / 20-04-1993 : Klub zastupnika socijalista - Članica
 • 21-04-1993 / 18-07-1994 : Klub zastupnika Stranke europskih socijalista - Članica

Nacionalne stranke 

 • 16-11-1989 / 18-07-1994 : Partij van de Arbeid (Nizozemska)

Potpredsjednica 

 • 24-11-1989 / 14-01-1992 : Odbor za političke poslove

Zastupnik 

 • 16-11-1989 / 14-01-1992 : Izaslanstvo za odnose s Organizacijom ujedinjenih naroda
 • 24-11-1989 / 14-01-1992 : Odbor za prava žena
 • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Izaslanstvo za odnose s državama Magreba i Unijom Arapskog Magreba
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Odbor za građanske slobode i unutarnje poslove
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Odbor za prava žena
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Izaslanstvo za odnose s državama Magreba i Unijom Arapskog Magreba
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Izaslanstvo za odnose s državama Magreba i Unijom Arapskog Magreba

Zamjenica 

 • 23-11-1989 / 14-01-1992 : Odbor za pravna pitanja i prava građana
 • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru EZ-a i Turske
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Odbor za vanjske poslove i sigurnost
 • 28-01-1992 / 18-07-1994 : Pododbor za sigurnost i razoružanje
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru EZ-a i Turske
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru EU-a i Turske