Georgios ALEXIADIS : 1. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

  • 16-11-1982 / 23-07-1984 : Nezavisni zastupnici

Nacionalne stranke 

  • 16-11-1982 / 23-07-1984 : Komma Proodevtikon (Grčka)

Zastupnik 

  • 11-04-1983 / 23-07-1984 : Odbor za mladež, kulturu, obrazovanje, informiranje i sport