Viorica DĂNCILĂ : 8. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

 • 01-07-2014 / 28-01-2018 : Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu - Članica

Nacionalne stranke 

 • 01-07-2014 / 28-01-2018 : Partidul Social Democrat (Rumunjska)

Potpredsjednica 

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj
 • 25-01-2017 / 28-01-2018 : Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj

Zastupnik 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za prava žena i jednakost spolova
 • 14-07-2014 / 28-01-2018 : Izaslanstvo za odnose s Arapskim poluotokom
 • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj
 • 19-01-2017 / 28-01-2018 : Odbor za prava žena i jednakost spolova

Zamjenica 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za regionalni razvoj
 • 17-09-2014 / 28-01-2018 : Izaslanstvo za odnose s Narodnom Republikom Kinom
 • 31-03-2015 / 28-01-2018 : Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Unije za Mediteran
 • 05-10-2016 / 21-11-2016 : Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
 • 19-01-2017 / 28-01-2018 : Odbor za regionalni razvoj
 • 06-09-2017 / 28-01-2018 : Izaslanstvo za odnose s Republikom Južnom Afrikom

Glavne parlamentarne aktivnosti 

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici 
Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja 
Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

MIŠLJENJE o uvjetima rada i nesigurnosti radnih mjesta  
- AGRI_AD(2017)592286 -  
-
AGRI 
MIŠLJENJE o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za ravnopravnost spolova za financijsku godinu 2015.  
- FEMM_AD(2017)593954 -  
-
FEMM 

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EU) br. 560/2014 od 6. svibnja 2014. o osnivanju zajedničkog poduzeća za bioindustriju  
- REGI_AD(2017)604609 -  
-
REGI 
MIŠLJENJE o zatvorskim sustavima i uvjetima  
- FEMM_AD(2017)601057 -  
-
FEMM 
MIŠLJENJE o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o djelatnostima i nadzoru institucija za strukovno mirovinsko osiguranje (preinaka)  
- FEMM_AD(2015)549448 -  
-
FEMM 

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija 
Na zahtjev odbora, kluba zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika podnose se prijedlozi rezolucija o aktualnim pitanjima o kojima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članci 132. , 136. , 139 i 144. Poslovnika

Usmena pitanja 
Odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu mogu uputiti pitanje za usmeni odgovor s raspravom Europskoj komisiji, Vijeću ili potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 136. Poslovnika

Dulja zastupnička pitanja 
Odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu mogu uputiti dulje zastupničko pitanje za pisani odgovor s raspravom Europskoj komisiji, Vijeću ili potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 139 Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Druge parlamentarne aktivnosti 

Obrazloženja glasovanja (napisan.) 
Zastupnici mogu podnijeti pisana obrazloženja glasovanja na plenarnoj sjednici. Članak 194. Poslovnika

Primjena Direktive 2006/123/EZ o uslugama na unutarnjem tržištu, kojom se utvrđuje postupak obavještenja za programe izdavanja odobrenja i zahtjeve povezane s uslugama, i o izmjeni Direktive 2006/123/EZ i Uredbe (EU) br. 1024/2012 o administrativnoj suradnji putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta (A8-0396/2017 - Sergio Gutiérrez Prieto) EN  
 

. ‒ I totally agree with the rapporteur’s position, which is that this proposal will lead to better compliance with the notification obligation established by the Services Directive, increase transparency and strengthen dialogue among the Member States and the Commission, and, consequently, improve implementation of the directive.

Provedba Direktive o suzbijanju seksualnog zlostavljanja i seksualnog iskorištavanja djece i dječje pornografije (A8-0368/2017 - Anna Maria Corazza Bildt) RO  
 

Având în vedere că studiile indică faptul că abuzul sexual asupra copiilor afectează mai multe fete decât băieți (ratele de prevalență fiind de 13,4 % pentru fete și 5,7 % pentru băieți) și este comis în mod predominant de bărbați, consider că aspectul de gen trebuie să se reflecte în prevenirea abuzului sexual împotriva copiilor și protecția împotriva acestuia, iar statele membre trebuie să țină cont de dimensiunea puternică de gen înregistrată în procentele celor care raportează aceste abuzuri.

Razmatranja Odbora za predstavke tijekom 2016. (A8-0387/2017 - Notis Marias) RO  
 

Consider că dreptul de a adresa o petiție Parlamentului European oferă cetățenilor și rezidenților Uniunii Europene mijloacele necesare pentru a depune o cerere oficială direct către reprezentanții acestora și, prin urmare, consider că acest drept trebuie să fie protejat și valorificat în mod adecvat, deoarece este esențial pentru a asigura participarea activă a cetățenilor și rezidenților UE în domeniile de activitate ale Uniunii Europene.

Pisana pitanja 
Zastupnici smiju uputiti određen broj pitanja za pisani odgovor predsjedniku Europskog vijeća, Vijeću, Komisiji i potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 138. Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.) 
**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

Pisana izjava o promicanju organskih proizvoda u kantinama  
- P8_DCL(2016)0117 - Ne razmatra se  
Eric ANDRIEU , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Ivan JAKOVČIĆ , Fabio Massimo CASTALDO , Edouard MARTIN , Marco ZULLO , Martin HÄUSLING , Viorica DĂNCILĂ , Zbigniew KUŹMIUK , Daniel BUDA  
Datum otvaranja : 24-10-2016
Datum isteka roka : 24-01-2017
Broj potpisnika : 75 - 25-01-2017
Pisana izjava o djeci koja ostaju u domovini kad njihovi roditelji odu raditi u inozemstvo  
- P8_DCL(2016)0086 - Ne razmatra se  
Victor NEGRESCU , Viorica DĂNCILĂ , Cătălin Sorin IVAN , Daciana Octavia SÂRBU , Ivan JAKOVČIĆ , Filiz HYUSMENOVA , Norica NICOLAI , Sergei STANISHEV , Patricija ŠULIN , Inés AYALA SENDER  
Datum otvaranja : 12-09-2016
Datum isteka roka : 12-12-2016
Broj potpisnika : 59 - 13-12-2016
Pisana izjava o pitkoj vodi kao temeljnom pravu  
- P8_DCL(2016)0071 - Ne razmatra se  
Aldo PATRICIELLO , Alessandra MUSSOLINI , Marek PLURA , Ivo VAJGL , Filiz HYUSMENOVA , Nessa CHILDERS , Romana TOMC , Viorica DĂNCILĂ , Damian DRĂGHICI , Laurenţiu REBEGA , Marlene MIZZI , Alessia Maria MOSCA , Rolandas PAKSAS , Enrico GASBARRA , Alberto CIRIO , Fulvio MARTUSCIELLO , Remo SERNAGIOTTO , Giovanni LA VIA , Demetris PAPADAKIS , Hugues BAYET , Marian-Jean MARINESCU , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Biljana BORZAN , Victor NEGRESCU , Fabio Massimo CASTALDO , Milan ZVER , Svetoslav Hristov MALINOV , Igor ŠOLTES , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Dominique BILDE , Monika SMOLKOVÁ , Marc TARABELLA  
Datum otvaranja : 12-09-2016
Datum isteka roka : 12-12-2016
Broj potpisnika : 78 - 13-12-2016

Izjave 

Izjava o financijskim interesima