Isabelle DURANT : 7. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza - Članica

Nacionalne stranke 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales (Belgija)

Potpredsjednica 

 • 14-07-2009 / 16-01-2012 : Europski parlament
 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Europski parlament

Zastupnik 

 • 14-07-2009 / 16-01-2012 : Predsjedništvo Parlamenta
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za proračune
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Izaslanstvo za odnose s Iranom
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Izaslanstvo u Zajedničkoj parlamentarnoj skupštini AKP-a i EU-a
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Poseban odbor za političke izazove i proračunska sredstva za održivu Europsku uniju nakon 2013.
 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Predsjedništvo Parlamenta
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za proračune
 • 13-02-2012 / 30-06-2014 : Izaslanstvo za odnose s Izraelom

Zamjenica 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za promet i turizam
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za promet i turizam
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za ustavna pitanja
 • 06-02-2012 / 30-06-2014 : Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Unije za Mediteran

all-activities 

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja 
Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

MIŠLJENJE o općem proračunu Europske unije za financijsku godinu 2014. – svi dijelovi  
- TRAN_AD(2013)514648 -  
-
TRAN 
OPINION on the 2011 discharge: EU general budget, Section III – Commission EN  
- TRAN_AD(2013)500563 -  
-
TRAN 

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

MIŠLJENJE o davanju razrješnice za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeće za istraživanje o upravljanju zračnim prometom jedinstvenog europskog neba (SESAR) za financijsku godinu 2012.  
- TRAN_AD(2014)526097 -  
-
TRAN 
MIŠLJENJE o davanju razrješnice za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2012., Dio III. – Komisija i izvršne agencije  
- TRAN_AD(2014)526147 -  
-
TRAN 
MIŠLJENJE o davanju razrješnice za izvršavanje proračuna Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2012.  
- TRAN_AD(2014)526098 -  
-
TRAN 

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija 
Zastupnici mogu podnijeti pojedinačni prijedlog rezolucije na temu iz područja djelovanja EU-a. Taj se prijedlog prosljeđuje nadležnom odboru na razmatranje. Članak 143. Poslovnika

Parlamentarno pitanje/Parlamentarna pitanja 
Pitanja za usmeni odgovor s raspravom može podnijeti odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu. Pitanja se upućuju drugim institucijama EU-a. Konferencija predsjednika odlučuje hoće li i kojim redoslijedom pitanja biti uvrštena u konačni prijedlog dnevnog reda plenarne sjednice. Članak 128. Poslovnika

Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.) 
**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

Pisana izjava o pravu na kulturu kao temeljnom pravu građana EU-a  
- P7_DCL(2014)0010 - Ne razmatra se  
Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG , Gianni PITTELLA , Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ , Isabelle DURANT , Jim HIGGINS , Jiří MAŠTÁLKA , Hannu TAKKULA , Sophocles SOPHOCLEOUS , Marie-Thérèse SANCHEZ-SCHMID , Martina MICHELS , Milan ZVER , Richard FALBR , Csaba Sándor TABAJDI  
Datum otvaranja : 16-01-2014
Datum isteka roka : 16-04-2014
Broj potpisnika : 133 - 17-04-2014
Pisana izjava on preventing adverse effects of the implementation of Directive 2008/6/EC amending Directive 97/67/EC with regard to the full accomplishment of the internal market of Community postal services EN  
- P7_DCL(2010)0094 - Ne razmatra se  
Dennis de JONG , Georges BACH , Isabelle DURANT , Saïd EL KHADRAOUI , Marian HARKIN  
Datum otvaranja : 13-12-2010
Datum isteka roka : 24-03-2011
Broj potpisnika : 165 - 24-03-2011
Pisana izjava on heavy goods vehicle collisions EN  
- P7_DCL(2010)0081 - Usvojeno  
Fiona HALL , Inés AYALA SENDER , Isabelle DURANT , Dieter-Lebrecht KOCH , Sabine WILS  
Datum otvaranja : 10-11-2010
Datum isteka roka : 10-03-2011
Usvojeno (dana) : 10-03-2011
Usvojen tekst (s popisom potpisnika) : P7_TA(2011)0102
Broj potpisnika : 415 - 10-03-2011

Izjave 

Izjava o financijskim interesima