János ÁDER : 7. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

  • 14-07-2009 / 15-09-2009 : Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) - Član
  • 16-09-2009 / 09-05-2012 : Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) - Član Predsjedništva

Nacionalne stranke 

  • 14-07-2009 / 09-05-2012 : Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Keresztény Demokrata Néppárt (Mađarska)

Potpredsjednik 

  • 23-01-2012 / 09-05-2012 : Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

Zastupnik 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
  • 16-09-2009 / 09-05-2012 : Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru EU-a i Islanda, Zajedničkom parlamentarnom odboru Europskog gospodarskog prostora (EGP) te za odnose sa Švicarskom i Norveškom
  • 19-01-2012 / 22-01-2012 : Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

Zamjenik 

  • 16-07-2009 / 28-02-2010 : Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
  • 16-09-2009 / 09-05-2012 : Izaslanstvo za odnose sa SAD-om

all-activities 

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici 
Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja 
U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 55 Poslovnika

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija 
Zastupnici mogu podnijeti pojedinačni prijedlog rezolucije na temu iz područja djelovanja EU-a. Taj se prijedlog prosljeđuje nadležnom odboru na razmatranje. Članak 143. Poslovnika

Parlamentarno pitanje/Parlamentarna pitanja 
Pitanja za usmeni odgovor s raspravom može podnijeti odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu. Pitanja se upućuju drugim institucijama EU-a. Konferencija predsjednika odlučuje hoće li i kojim redoslijedom pitanja biti uvrštena u konačni prijedlog dnevnog reda plenarne sjednice. Članak 128. Poslovnika

Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.) 
**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

Pisana izjava on improving accident prevention measures and environmental liability provisions in the extractive industries EN  
- P7_DCL(2010)0100 - Ne razmatra se  
Daciana Octavia SÂRBU , János ÁDER , José BOVÉ , Chris DAVIES , Csaba Sándor TABAJDI  
Datum otvaranja : 13-12-2010
Datum isteka roka : 24-03-2011
Broj potpisnika : 99 - 24-03-2011

Izjave 

Izjava o financijskim interesima