Jean-Paul BESSET : 7. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza - Član

Nacionalne stranke 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Europe Écologie (Francuska)

Zastupnik 

  • 14-09-2009 / 18-01-2012 : Odbor za regionalni razvoj
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Izaslanstvo za odnose s državama Mašreka
  • 19-01-2012 / 01-07-2012 : Odbor za regionalni razvoj
  • 02-07-2012 / 30-06-2014 : Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

Zamjenik 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za promet i turizam
  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za ribarstvo
  • 19-01-2012 / 26-06-2012 : Odbor za promet i turizam
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za ribarstvo

all-activities 

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja 
Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund covered by the Common Strategic Framework and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006 EN  
- PECH_AD(2012)487807 -  
-
PECH 

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

MIŠLJENJE o ustavnim problemima višerazinskog upravljanja u Europskoj uniji  
- ECON_AD(2013)504128 -  
-
ECON 
OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing Horizon 2020 - The Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020) EN  
- PECH_AD(2012)492588 -  
-
PECH 
OPINION on the review of the 6th Environment Action Programme and the setting of priorities for the 7th Environment Action Programme EN  
- REGI_AD(2012)480527 -  
-
REGI 

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija 
Zastupnici mogu podnijeti pojedinačni prijedlog rezolucije na temu iz područja djelovanja EU-a. Taj se prijedlog prosljeđuje nadležnom odboru na razmatranje. Članak 143. Poslovnika

Parlamentarno pitanje/Parlamentarna pitanja 
Pitanja za usmeni odgovor s raspravom može podnijeti odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu. Pitanja se upućuju drugim institucijama EU-a. Konferencija predsjednika odlučuje hoće li i kojim redoslijedom pitanja biti uvrštena u konačni prijedlog dnevnog reda plenarne sjednice. Članak 128. Poslovnika

Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.) 
**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

Pisana izjava on support for strengthening the European Union ban on shark finning EN  
- P7_DCL(2010)0071 - Usvojeno  
Jean-Paul BESSET , Chris DAVIES , Sirpa PIETIKÄINEN , Daciana Octavia SÂRBU  
Datum otvaranja : 20-09-2010
Datum isteka roka : 20-12-2010
Usvojeno (dana) : 16-12-2010
Usvojen tekst (s popisom potpisnika) : P7_TA(2010)0497
Broj potpisnika : 423 - 16-12-2010

Izjave 

Izjava o financijskim interesima