Elena Oana ANTONESCU : 7. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) - Članica

Nacionalne stranke 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partidul Democrat-Liberal (Rumunjska)

Zastupnik 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
 • 16-09-2009 / 21-10-2012 : Izaslanstvo za odnose s Narodnom Republikom Kinom
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
 • 22-10-2012 / 30-06-2014 : Izaslanstvo u Odboru za parlamentarnu suradnju između EU-a i Ukrajine
 • 22-10-2012 / 30-06-2014 : Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Euronesta

Zamjenica 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
 • 02-09-2009 / 13-01-2010 : Odbor za prava žena i ravnopravnost spolova
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Izaslanstvo za odnose s državama Mašreka
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
 • 28-03-2012 / 23-10-2013 : Posebni odbor za organizirani kriminal, korupciju i pranje novca

all-activities 

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici 
Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja 
U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 55 Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika u nadležnim odborima za svako izvješće imenuju izvjestitelja u sjeni koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja 
Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

MIŠLJENJE o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o novim psihoaktivnim tvarima  
- ENVI_AD(2014)524592 -  
-
ENVI 
OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on Union guidelines for the development of the trans-European transport network EN  
- ENVI_AD(2012)487783 -  
-
ENVI 

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on guidelines for trans European telecommunications networks and repealing Decision No 1336/97/EC EN  
- ENVI_AD(2012)480682 -  
-
ENVI 
OPINION The CAP towards 2020: Meeting the food, natural resources and territorial challenges of the future EN  
- ENVI_AD(2011)458861 -  
-
ENVI 

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija 
Zastupnici mogu podnijeti pojedinačni prijedlog rezolucije na temu iz područja djelovanja EU-a. Taj se prijedlog prosljeđuje nadležnom odboru na razmatranje. Članak 143. Poslovnika

Parlamentarno pitanje/Parlamentarna pitanja 
Pitanja za usmeni odgovor s raspravom može podnijeti odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu. Pitanja se upućuju drugim institucijama EU-a. Konferencija predsjednika odlučuje hoće li i kojim redoslijedom pitanja biti uvrštena u konačni prijedlog dnevnog reda plenarne sjednice. Članak 128. Poslovnika

Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.) 
**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

Pisana izjava o prepoznavanju tereta alergijske bolesti  
- P7_DCL(2013)0022 - Ne razmatra se  
Françoise GROSSETÊTE , Frédérique RIES , Nessa CHILDERS , Marina YANNAKOUDAKIS , Elisabetta GARDINI , Rebecca TAYLOR , Philippe JUVIN , Sirpa PIETIKÄINEN , Antonyia PARVANOVA , Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Elena Oana ANTONESCU  
Datum otvaranja : 21-10-2013
Datum isteka roka : 21-01-2014
Broj potpisnika : 179 - 21-01-2014
Pisana izjava on the EU Workforce for Health EN  
- P7_DCL(2010)0040 - Ne razmatra se  
Elena Oana ANTONESCU , Jean LAMBERT , Antonyia PARVANOVA , Marc TARABELLA , Thomas ULMER  
Datum otvaranja : 17-05-2010
Datum isteka roka : 17-09-2010
Broj potpisnika : 182 - 09-09-2010
Pisana izjava on setting up an Erasmus programme for young farmers EN  
- P7_DCL(2010)0025 - Ne razmatra se  
Elena Oana ANTONESCU , Michel DANTIN , Esther HERRANZ GARCÍA , Rareș-Lucian NICULESCU , Csaba Sándor TABAJDI  
Datum otvaranja : 19-04-2010
Datum isteka roka : 09-09-2010
Broj potpisnika : 135 - 09-09-2010

Izjave 

Izjava o financijskim interesima