João FERREIRA : Početna stranica 

Član 

Odbor za promet i turizam 
Odbor za ribarstvo 
Izaslanstvo u Zajedničkoj parlamentarnoj skupštini AKP-a i EU-a 

Zamjenik 

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane 
Izaslanstvo u odborima za parlamentarnu suradnju između EU-a i Kazahstana, EU-a i Kirgistana, EU-a i Uzbekistana, EU-a i Tadžikistana te za odnose s Turkmenistanom i Mongolijom 

Posljednje aktivnosti 

Stanje u Venezueli nakon nezakonitog izbora novog predsjednika i predsjedništva Nacionalne skupštine (parlamentarni puč) (B9-0051/2020, B9-0052/2020, B9-0053/2020, RC-B9-0048/2020, B9-0048/2020, B9-0049/2020, B9-0050/2020) PT  
 
Obrazloženja glasovanja (napisan.) 
Aktualna saslušanja u okviru članka 7. stavka 1. UEU-a o Poljskoj i Mađarskoj (B9-0032/2020) PT  
 
Obrazloženja glasovanja (napisan.) 
João FERREIRA  
João FERREIRA 

Na EP NEWSHUB-u

Kontakt