Jan Philipp ALBRECHT : 8. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

 • 01-07-2014 / 02-07-2018 : Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza - Član

Nacionalne stranke 

 • 01-07-2014 / 02-07-2018 : Bündnis 90/Die Grünen (Njemačka)

Potpredsjednik 

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
 • 23-01-2017 / 02-07-2018 : Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

Zastupnik 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
 • 14-07-2014 / 02-07-2018 : Izaslanstvo za odnose s Izraelom
 • 19-01-2017 / 22-01-2017 : Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
 • 12-09-2017 / 02-07-2018 : Posebni odbor za terorizam

Zamjenik 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
 • 14-07-2014 / 02-07-2018 : Izaslanstvo za odnose s Australijom i Novim Zelandom
 • 19-01-2017 / 02-07-2018 : Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača

Glavne parlamentarne aktivnosti 

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja 
U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 55 Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja 
Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

MIŠLJENJE o preporukama Europskoj komisiji za pregovore o Sporazumu o trgovini uslugama (TiSA)  
- LIBE_AD(2015)567479 -  
-
LIBE 
MIŠLJENJE o preporukama Europskoj komisiji o pregovorima o Transatlantskom partnerstvu za trgovinu i ulaganja (TTIP)  
- LIBE_AD(2015)546558 -  
-
LIBE 

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o ENISA-i (agenciji EU-a za kibersigurnost) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) 526/2013 te o kibersigurnosnoj certifikaciji u području informacijske i komunikacijske tehnologije („Akt o kibersigurnosti”)  
- IMCO_AD(2018)616831 -  
-
IMCO 
MIŠLJENJE o Europskoj strategiji za kooperativne inteligentne prometne sustave  
- LIBE_AD(2018)612195 -  
-
LIBE 
MIŠLJENJE o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o autorskim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu  
- LIBE_AD(2017)604830 -  
-
LIBE 

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija 
Na zahtjev odbora, kluba zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika podnose se prijedlozi rezolucija o aktualnim pitanjima o kojima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članci 132. , 136. , 139 i 144. Poslovnika

Usmena pitanja 
Odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu mogu uputiti pitanje za usmeni odgovor s raspravom Europskoj komisiji, Vijeću ili potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 136. Poslovnika

Druge parlamentarne aktivnosti 

Pisana pitanja 
Zastupnici smiju uputiti određen broj pitanja za pisani odgovor predsjedniku Europskog vijeća, Vijeću, Komisiji i potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 138. Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Izjave 

Izjava o financijskim interesima 

Izjave zastupnika o sudjelovanju na manifestacijama koje organiziraju treće strane