José BOVÉ : 8. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza - Član

Nacionalne stranke 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Europe Écologie (Francuska)

Zastupnik 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Izaslanstvo za odnose sa SAD-om
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj

Zamjenik 

 • 01-07-2014 / 28-10-2015 : Odbor za međunarodnu trgovinu
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za proračunski nadzor
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Izaslanstvo za odnose s državama Andske zajednice
 • 29-10-2015 / 11-07-2016 : Odbor za razvoj
 • 12-07-2016 / 18-01-2017 : Odbor za međunarodnu trgovinu
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za međunarodnu trgovinu
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za proračunski nadzor

Glavne parlamentarne aktivnosti 

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici 
Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika u nadležnim odborima za svako izvješće imenuju izvjestitelja u sjeni koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

MIŠLJENJE o Prijedlogu odluke Vijeća o sklapanju Međunarodnog sporazuma o maslinovu ulju i stolnim maslinama iz 2015.  
- AGRI_AD(2019)612136 -  
-
AGRI 
MIŠLJENJE o Prijedlogu odluke Vijeća o pristupanju Europske unije Ženevskom aktu Lisabonskog sporazuma o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla  
- INTA_AD(2018)629606 -  
-
INTA 
MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o djelovanju Unije nakon njezinog pristupanja Ženevskom aktu Lisabonskog sporazuma o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla  
- INTA_AD(2018)629613 -  
-
INTA 

Usmena pitanja 
Odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu mogu uputiti pitanje za usmeni odgovor s raspravom Europskoj komisiji, Vijeću ili potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 136. Poslovnika

Druge parlamentarne aktivnosti 

Pisana pitanja 
Zastupnici smiju uputiti određen broj pitanja za pisani odgovor predsjedniku Europskog vijeća, Vijeću, Komisiji i potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 138. Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Prijedlozi akata Unije  
Zastupnici mogu podnijeti zahtjev Europskoj komisiji da predloži akt Unije (novi akt ili izmjenu postojećeg akta). Članak 47. Poslovnika

Prijedlog akta Unije o jačanju položaja poljoprivrednika u lancu opskrbe hranom  
- B8-0303/2017  

Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.) 
**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

Pisana izjava o reguliranju tržišta mlijeka  
- P8_DCL(2016)0066 - Ne razmatra se  
Miguel VIEGAS , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , João FERREIRA , Ángela VALLINA , José BOVÉ , Marc TARABELLA , Fabio DE MASI , João PIMENTA LOPES , Neoklis SYLIKIOTIS , Takis HADJIGEORGIOU  
Datum otvaranja : 12-09-2016
Datum isteka roka : 12-12-2016
Broj potpisnika : 77 - 13-12-2016
Pisana izjava o uspostavi europske strategije za upravljanje pojavom azijskog stršljena (Vespa velutina nigrithorax), nadzor nad njime i njegovo moguće istrebljenje  
- P8_DCL(2016)0047 - Ne razmatra se  
Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Ángela VALLINA , José BOVÉ , Eric ANDRIEU , Patrick LE HYARIC , Marco ZULLO , Josu JUARISTI ABAUNZ , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Marc TARABELLA , Paloma LÓPEZ BERMEJO , João FERREIRA , Miguel VIEGAS , Clara AGUILERA , Rosa D'AMATO  
Datum otvaranja : 27-04-2016
Datum isteka roka : 27-07-2016
Broj potpisnika : 72 - 28-07-2016
Pisana izjava o doniranju neprodane jestive hrane dobrotvornim organizacijama  
- P8_DCL(2015)0061 - Postupak zaključen uz potpise većine zastupnika  
Hugues BAYET , Angélique DELAHAYE , Stanisław OŻÓG , Petr JEŽEK , Younous OMARJEE , Ernest URTASUN , Marco VALLI , Maria ARENA , Marc TARABELLA , Mariya GABRIEL , Patrick LE HYARIC , Eva JOLY , Fabio Massimo CASTALDO , Guillaume BALAS , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , José BLANCO LÓPEZ , Simona BONAFÈ , Biljana BORZAN , Nikos ANDROULAKIS , Virginie ROZIÈRE , Sylvie GUILLAUME , José BOVÉ , Anneliese DODDS , Neena GILL , Victor NEGRESCU , Claudia ȚAPARDEL , Kathleen VAN BREMPT , David CASA , Karima DELLI , Pascal DURAND  
Datum otvaranja : 14-10-2015
Datum isteka roka : 14-01-2016
Usvojeno (dana) : 14-01-2016
Popis potpisnika : P8_PV(2016)01-18(ANN01)
Broj potpisnika : 388 - 15-01-2016

Izjave 

Izjava o financijskim interesima