François ALFONSI : 7. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza - Član

Nacionalne stranke 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partitu di a Nazione Corsa (Francuska)

Zastupnik 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za regionalni razvoj
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Izaslanstvo u Zajedničkoj parlamentarnoj skupštini AKP-a i EU-a
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Unije za Mediteran
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za regionalni razvoj

Zamjenik 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za proračune
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Izaslanstvo za odnose s državama Magreba i Unijom Arapskog Magreba
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Poseban odbor za političke izazove i proračunska sredstva za održivu Europsku uniju nakon 2013.
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za proračune
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za kulturu i obrazovanje

all-activities 

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja 
U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 55 Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja 
Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

MIŠLJENJE o nacrtu Odluke Vijeća o zaključenju, u ime Europske unije, Protokola između Europske unije i Unije Komorâ o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih Sporazumom o partnerstvu u sektoru ribarstva između dviju stranaka koji je trenutačno na snazi  
- BUDG_AD(2014)526320 -  
-
BUDG 
MIŠLJENJE o nacrtu odluke Vijeća, u ime Europske unije, o Protokolu o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Republike Sejšeli  
- BUDG_AD(2014)526285 -  
-
BUDG 
MIŠLJENJE o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju mjera u vezi s europskim jedinstvenim tržištem elektroničkih komunikacija i ostvarenju „Povezanog kontinenta” te o izmjeni direktiva 2002/20/EZ, 2002/21/EZ i 2002/22/EZ i uredbi (EZ) br. 1211/2009 i (EU) br. 531/2012  
- REGI_AD(2014)524757 -  
-
REGI 

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

MIŠLJENJE o pregovorima o Višegodišnjem financijskom okviru 2014. – 2020.: pouke za izvući i smjernice za budućnost  
- REGI_AD(2014)528070 -  
-
REGI 
MIŠLJENJE o davanju razrješnice za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2012., Dio III. – Komisija i izvršne agencije  
- REGI_AD(2014)524560 -  
-
REGI 
MIŠLJENJE o regionalnoj oznaci kvalitete: prema boljim praksama u ruralnim gospodarstvima  
- REGI_AD(2013)516946 -  
-
REGI 

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija 
Zastupnici mogu podnijeti pojedinačni prijedlog rezolucije na temu iz područja djelovanja EU-a. Taj se prijedlog prosljeđuje nadležnom odboru na razmatranje. Članak 143. Poslovnika

Parlamentarno pitanje/Parlamentarna pitanja 
Pitanja za usmeni odgovor s raspravom može podnijeti odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu. Pitanja se upućuju drugim institucijama EU-a. Konferencija predsjednika odlučuje hoće li i kojim redoslijedom pitanja biti uvrštena u konačni prijedlog dnevnog reda plenarne sjednice. Članak 128. Poslovnika

Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.) 
**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

Pisana izjava o pravima osoba s invaliditetom  
- P7_DCL(2014)0008 - Ne razmatra se  
Iñaki IRAZABALBEITIA FERNÁNDEZ , Marisa MATIAS , Antolín SÁNCHEZ PRESEDO , Izaskun BILBAO BARANDICA , Mark DEMESMAEKER , Jill EVANS , François ALFONSI , Martina ANDERSON , Marie-Thérèse SANCHEZ-SCHMID , Nikos CHRYSOGELOS  
Datum otvaranja : 16-01-2014
Datum isteka roka : 16-04-2014
Broj potpisnika : 142 - 17-04-2014
Pisana izjava o borbi protiv visokih stopa neprenosivih bolesti na otocima  
- P7_DCL(2014)0002 - Ne razmatra se  
Claudette ABELA BALDACCHINO , Nuno TEIXEIRA , Pavel POC , François ALFONSI , Christel SCHALDEMOSE , Antigoni PAPADOPOULOU , Nessa CHILDERS , Susy DE MARTINI , Marisa MATIAS , Francesca BARRACCIU , Antonyia PARVANOVA  
Datum otvaranja : 13-01-2014
Datum isteka roka : 13-04-2014
Broj potpisnika : 61 - 14-04-2014
Pisana izjava o regionalnim strategijama za energiju iz obnovljivih izvora na otocima EU-a  
- P7_DCL(2013)0020 - Ne razmatra se  
Nuno TEIXEIRA , Maurice PONGA , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Patrice TIROLIEN , Younous OMARJEE , François ALFONSI , Seán KELLY , Gabriel MATO , Giommaria UGGIAS  
Datum otvaranja : 21-10-2013
Datum isteka roka : 21-01-2014
Broj potpisnika : 62 - 21-01-2014

Izjave 

Izjava o financijskim interesima 

Kontakt