Martin HÄUSLING : Početna stranica 

Član 

Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj 
Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru EU-a i Čilea 

Zamjenik 

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane 
Izaslanstvo za odnose s državama Mercosura 
Izaslanstvo u Zajedničkoj parlamentarnoj skupštini AKP-a i EU-a 
Izaslanstvo u Europsko-latinskoameričkoj parlamentarnoj skupštini 

Posljednje aktivnosti 

MIŠLJENJE o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018., dio III. – Komisija i izvršne agencije  
- AGRI_AD(2020)642906 -  
-
AGRI 
Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 

Kontakt