Elena BĂSESCU : 7. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) - Članica

Nacionalne stranke 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partidul Democrat-Liberal (Rumunjska)

Potpredsjednica 

 • 23-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za predstavke

Zastupnik 

 • 16-07-2009 / 10-11-2009 : Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Izaslanstvo za odnose s Izraelom
 • 07-10-2009 / 18-01-2012 : Odbor za predstavke
 • 19-01-2012 / 22-01-2012 : Odbor za predstavke
 • 13-02-2012 / 30-06-2014 : Izaslanstvo u odborima za parlamentarnu suradnju između EU-a i Armenije, EU-a i Azerbajdžana te EU-a i Gruzije
 • 12-03-2012 / 30-06-2014 : Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

Zamjenica 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za vanjske poslove
 • 16-09-2009 / 19-01-2010 : Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Unije za Mediteran
 • 16-09-2009 / 12-02-2012 : Izaslanstvo za odnose sa SAD-om
 • 20-01-2010 / 30-06-2014 : Izaslanstvo u Odboru za parlamentarnu suradnju između EU-a i Moldove
 • 12-05-2010 / 18-01-2012 : Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
 • 19-01-2012 / 11-03-2012 : Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za vanjske poslove

all-activities 

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika u nadležnim odborima za svako izvješće imenuju izvjestitelja u sjeni koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja 
Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council Creating a European Account Preservation Order to facilitate cross-border debt recovery in civil and commercial matters EN  
- ECON_AD(2012)475906 -  
-
ECON 

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

OPINION on the alleged transportation and illegal detention of prisoners in European countries by the CIA: follow-up of the EP TDIP Committee report EN  
- AFET_AD(2012)487735 -  
-
AFET 
OPINION on the twenty-seventh annual report on monitoring the application of EU law (2009) EN  
- PETI_AD(2011)462635 -  
-
PETI 

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija 
Zastupnici mogu podnijeti pojedinačni prijedlog rezolucije na temu iz područja djelovanja EU-a. Taj se prijedlog prosljeđuje nadležnom odboru na razmatranje. Članak 143. Poslovnika

Parlamentarno pitanje/Parlamentarna pitanja 
Pitanja za usmeni odgovor s raspravom može podnijeti odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu. Pitanja se upućuju drugim institucijama EU-a. Konferencija predsjednika odlučuje hoće li i kojim redoslijedom pitanja biti uvrštena u konačni prijedlog dnevnog reda plenarne sjednice. Članak 128. Poslovnika

Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.) 
**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

Pisana izjava o poboljšanju ranog dijagnosticiranja kardiovaskularnih bolesti kod žena  
- P7_DCL(2014)0003 - Ne razmatra se  
Danuta JAZŁOWIECKA , Roberta ANGELILLI , Antigoni PAPADOPOULOU , Antonyia PARVANOVA , Ria OOMEN-RUIJTEN , Jean LAMBERT , Edit BAUER , Kinga GÖNCZ , Elena BĂSESCU , Christa KLASS , Licia RONZULLI , Verónica LOPE FONTAGNÉ , Elisabeth MORIN-CHARTIER  
Datum otvaranja : 13-01-2014
Datum isteka roka : 13-04-2014
Broj potpisnika : 151 - 14-04-2014
Pisana izjava on the protection of dolphins in the Black Sea EN  
- P7_DCL(2012)0023 - Ne razmatra se  
Elena BĂSESCU , Chris DAVIES , Andrey KOVATCHEV , Isabella LÖVIN , Kristian VIGENIN  
Datum otvaranja : 02-07-2012
Datum isteka roka : 08-11-2012
Broj potpisnika : 193 - 26-10-2012

Izjave 

Izjava o financijskim interesima