Enikő GYŐRI : Početna stranica 

Članica 

Odbor za međunarodnu trgovinu 
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku 
Izaslanstvo u Zajedničkoj parlamentarnoj skupštini AKP-a i EU-a 

Zamjenica 

Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru EU-a i Meksika 
Izaslanstvo u Europsko-latinskoameričkoj parlamentarnoj skupštini 

Posljednje aktivnosti 

Godišnje izvješće za 2018. o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu i politici Europske unije u tom području (A9-0051/2019 - Isabel Wiseler-Lima) HU  
 
Obrazloženja glasovanja (napisan.) 
Godišnje izvješće o provedbi zajedničke vanjske i sigurnosne politike (A9-0054/2019 - David McAllister) HU  
 
Obrazloženja glasovanja (napisan.) 

Kontakt