Elie HOARAU : 7. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

  • 14-07-2009 / 03-01-2012 : Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice - Član

Nacionalne stranke 

  • 14-07-2009 / 18-08-2009 : Liste "Alliance des Outre-Mers" (Francuska)
  • 19-08-2009 / 03-01-2012 : Parti communiste réunionnais (Francuska)

Potpredsjednik 

  • 17-09-2009 / 03-01-2012 : Izaslanstvo u Zajedničkoj parlamentarnoj skupštini AKP-a i EU-a

Zastupnik 

  • 16-07-2009 / 03-01-2012 : Odbor za regionalni razvoj
  • 16-09-2009 / 16-09-2009 : Izaslanstvo u Zajedničkoj parlamentarnoj skupštini AKP-a i EU-a

Zamjenik 

  • 16-07-2009 / 03-01-2012 : Odbor za pravna pitanja
  • 16-09-2009 / 03-01-2012 : Izaslanstvo za odnose s Indijom

all-activities 

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici 
Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja 
U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 55 Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika u nadležnim odborima za svako izvješće imenuju izvjestitelja u sjeni koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja 
Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

OPINION Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council laying down specific measures for agriculture in the outermost regions of the Union EN  
- REGI_AD(2011)462637 -  
-
REGI 

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

OPINION on a Community approach on the prevention of natural and man-made disasters EN  
- REGI_AD(2010)431009 -  
-
REGI 

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija 
Zastupnici mogu podnijeti pojedinačni prijedlog rezolucije na temu iz područja djelovanja EU-a. Taj se prijedlog prosljeđuje nadležnom odboru na razmatranje. Članak 143. Poslovnika

Parlamentarno pitanje/Parlamentarna pitanja 
Pitanja za usmeni odgovor s raspravom može podnijeti odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu. Pitanja se upućuju drugim institucijama EU-a. Konferencija predsjednika odlučuje hoće li i kojim redoslijedom pitanja biti uvrštena u konačni prijedlog dnevnog reda plenarne sjednice. Članak 128. Poslovnika

Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.) 
**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

Pisana izjava on a Competitiveness and Innovation Network in the outermost regions of the European Union EN  
- P7_DCL(2011)0034 - Ne razmatra se  
Nuno TEIXEIRA , Luís Paulo ALVES , Elie HOARAU , Gabriel MATO , Maria do Céu PATRÃO NEVES  
Datum otvaranja : 04-07-2011
Datum isteka roka : 04-11-2011
Broj potpisnika : 88 - 27-10-2011

Izjave 

Izjava o financijskim interesima