Takis HADJIGEORGIOU : 8. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice - Član

Nacionalne stranke 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Progressive Party of Working People - Left - New Forces (Cipar)

Potpredsjednik 

 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru EU-a i Turske

Zastupnik 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za predstavke
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru EU-a i Turske
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Euronesta
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za predstavke

Zamjenik 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za vanjske poslove
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Izaslanstvo u Odboru za stabilizaciju i pridruživanje Srbije EU-u
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Izaslanstvo u Parlamentarnom odboru za pridruživanje između EU-a i Ukrajine
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za vanjske poslove
 • 24-01-2017 / 13-12-2017 : Istražni odbor za ispitivanje navodnih kršenja i nepravilnosti u primjeni prava Unije u području pranja novca, izbjegavanja plaćanja poreza i utaje poreza

Glavne parlamentarne aktivnosti 

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici 
Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika u nadležnim odborima za svako izvješće imenuju izvjestitelja u sjeni koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja 
Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

MIŠLJENJE o strategiji EU-a za ukapljeni prirodni plin i skladištenje plina  
- AFET_AD(2016)582256 -  
-
AFET 

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

MIŠLJENJE o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o ukidanju pomicanja sata uvjetovanog izmjenom godišnjih razdoblja i stavljanju izvan snage Direktive 2000/84/EZ  
- PETI_AD(2019)629635 -  
-
PETI 

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija 
Na zahtjev odbora, kluba zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika podnose se prijedlozi rezolucija o aktualnim pitanjima o kojima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članci 132. , 136. , 139 i 144. Poslovnika

Usmena pitanja 
Odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu mogu uputiti pitanje za usmeni odgovor s raspravom Europskoj komisiji, Vijeću ili potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 136. Poslovnika

Kraća zastupnička pitanja 
Odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu mogu uputiti kraće zastupničko pitanje za pisani odgovor s raspravom Europskoj komisiji, Vijeću ili potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 130.a Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Dulja zastupnička pitanja 
Odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu mogu uputiti dulje zastupničko pitanje za pisani odgovor s raspravom Europskoj komisiji, Vijeću ili potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 139 Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Druge parlamentarne aktivnosti 

Obrazloženja glasovanja (napisan.) 
Zastupnici mogu podnijeti pisana obrazloženja glasovanja na plenarnoj sjednici. Članak 194. Poslovnika

Kalendar sjednica 2020. EL  
 

Υποστηρίξαμε και εγκρίναμε το χρονοδιάγραμμα για τις συνόδους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την επόμενη χρονιά. Αποτελεί πάγια τακτική του Κοινοβουλίου η έγκαιρη έγκριση των χρονοδιαγραμμάτων για την επόμενη χρονιά.

Sporazum o slobodnoj trgovini između EU-a i Singapura (A8-0053/2019 - David Martin) EL  
 

Η συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Σινγκαπούρης, όπως και η συμφωνία προστασίας των επενδύσεων αποτελούν την ίδια πολιτική και αντίληψη, όπως και στις συμφωνίες ΤΤΙΡ και CETΑ. Παραμερίζονται σημαντικά ζητήματα, έτσι ώστε να εξυπηρετηθούν οι μεγάλες πολυεθνικές, ειδικά της ΕΕ. Γι’ αυτό καταψηφίσαμε τις δύο συμφωνίες, όπως και τα ψηφίσματα που τις συνοδεύουν.

Sporazum o slobodnoj trgovini između EU-a i Singapura (rezolucija) (A8-0048/2019 - David Martin) EL  
 

Η συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών ΕΕ-Σινγκαπούρης, όπως και η συμφωνία προστασίας των επενδύσεων, αποτελούν την ίδια πολιτική και αντίληψη όπως και στις συμφωνίες ΤΤΙΡ και CETΑ. Παραμερίζονται σημαντικά ζητήματα, έτσι ώστε να εξυπηρετηθούν οι μεγάλες πολυεθνικές, ειδικά της ΕΕ. Γι’ αυτό καταψηφίσαμε τις δύο συμφωνίες, όπως και τα ψηφίσματα που τις συνοδεύουν.

Pisana pitanja 
Zastupnici smiju uputiti određen broj pitanja za pisani odgovor predsjedniku Europskog vijeća, Vijeću, Komisiji i potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 138. Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Pitanja za ESB te pitanja u vezi s jedinstvenim nadzornim mehanizmom i jedinstvenim sanacijskim mehanizmom 
Zastupnici mogu postaviti pitanja za pisani odgovor ESB-u te u vezi s jedinstvenim nadzornim mehanizmom i jedinstvenim sanacijskim mehanizmom. Takva se pitanja prvo podnose predsjedniku nadležnog odbora. Članak 140. i 141 Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.) 
**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

Pisana izjava o Leonardu Peltieru  
- P8_DCL(2016)0113 - Ne razmatra se  
Lynn BOYLAN , Brian HAYES , Michèle RIVASI , Tania GONZÁLEZ PEÑAS , Marina ALBIOL GUZMÁN , Josu JUARISTI ABAUNZ , Neoklis SYLIKIOTIS , Nessa CHILDERS , Paloma LÓPEZ BERMEJO , Takis HADJIGEORGIOU , Matt CARTHY , Liadh NÍ RIADA , Martina ANDERSON  
Datum otvaranja : 24-10-2016
Datum isteka roka : 24-01-2017
Broj potpisnika : 29 - 25-01-2017
Pisana izjava o mjerama za borbu protiv homofobije, transfobije i bifobije u EU-u  
- P8_DCL(2016)0100 - Ne razmatra se  
José BLANCO LÓPEZ , Daniele VIOTTI , Tanja FAJON , Eider GARDIAZABAL RUBIAL , Hugues BAYET , Deirdre CLUNE , José Inácio FARIA , Takis HADJIGEORGIOU , Terry REINTKE , Brando BENIFEI , Jonás FERNÁNDEZ  
Datum otvaranja : 12-09-2016
Datum isteka roka : 12-12-2016
Broj potpisnika : 51 - 13-12-2016
Pisana izjava o „ratu za ribuˮ i sigurnosti ribara  
- P8_DCL(2016)0092 - Ne razmatra se  
Michela GIUFFRIDA , Andrea COZZOLINO , Neoklis SYLIKIOTIS , Nicola CAPUTO , Alfred SANT , Raffaele FITTO , Marlene MIZZI , Takis HADJIGEORGIOU , Theodoros ZAGORAKIS , Roberta METSOLA , Patricija ŠULIN  
Datum otvaranja : 12-09-2016
Datum isteka roka : 12-12-2016
Broj potpisnika : 38 - 13-12-2016

Izjave 

Izjava o financijskim interesima