Gaston FRANCO : 7. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) - Član

Nacionalne stranke 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Union pour un Mouvement Populaire (Francuska)

Zastupnik 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za industriju, istraživanje i energiju
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Izaslanstvo za odnose s Palestinskim zakonodavnim vijećem
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za industriju, istraživanje i energiju

Zamjenik 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Izaslanstvo u Zajedničkoj parlamentarnoj skupštini AKP-a i EU-a
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Unije za Mediteran
  • 13-10-2011 / 30-06-2014 : Izaslanstvo za odnose s Kanadom
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

all-activities 

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici 
Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja 
U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 55 Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika u nadležnim odborima za svako izvješće imenuju izvjestitelja u sjeni koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja 
Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the establishment of a Programme for the Environment and Climate Action (LIFE) EN  
- ITRE_AD(2012)483825 -  
-
ITRE 
OPINION on strengthening chemical, biological, radiological and nuclear security in the European Union – an EU CBRN Action Plan EN  
- ITRE_AD(2010)443084 -  
-
ITRE 

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

OPINION on the implementation of EU water legislation, ahead of a necessary overall approach to European water challenges EN  
- ITRE_AD(2012)483707 -  
-
ITRE 
OPINION on Europe, the world’s No 1 tourist destination – a new political framework for tourism in Europe EN  
- ITRE_AD(2011)454422 -  
-
ITRE 

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija 
Zastupnici mogu podnijeti pojedinačni prijedlog rezolucije na temu iz područja djelovanja EU-a. Taj se prijedlog prosljeđuje nadležnom odboru na razmatranje. Članak 143. Poslovnika

Parlamentarno pitanje/Parlamentarna pitanja 
Pitanja za usmeni odgovor s raspravom može podnijeti odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu. Pitanja se upućuju drugim institucijama EU-a. Konferencija predsjednika odlučuje hoće li i kojim redoslijedom pitanja biti uvrštena u konačni prijedlog dnevnog reda plenarne sjednice. Članak 128. Poslovnika

Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.) 
**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

Pisana izjava on deforestation in the European Union EN  
- P7_DCL(2012)0012 - Ne razmatra se  
George Sabin CUTAȘ , Gaston FRANCO , Satu HASSI , Daciana Octavia SÂRBU  
Datum otvaranja : 12-03-2012
Datum isteka roka : 14-06-2012
Broj potpisnika : 133 - 14-06-2012

Izjave 

Izjava o financijskim interesima 

Izjave zastupnika o sudjelovanju na manifestacijama koje organiziraju treće strane