Nora BERRA : 7. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

  • 16-06-2012 / 30-06-2014 : Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) - Članica

Nacionalne stranke 

  • 16-06-2012 / 30-06-2014 : Union pour un Mouvement Populaire (Francuska)

Zastupnik 

  • 04-07-2012 / 30-06-2014 : Odbor za međunarodnu trgovinu
  • 04-07-2012 / 30-06-2014 : Izaslanstvo za odnose s Palestinskim zakonodavnim vijećem

Zamjenica 

  • 04-07-2012 / 22-01-2013 : Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Euronesta
  • 04-07-2012 / 27-01-2013 : Izaslanstvo u odborima za parlamentarnu suradnju između EU-a i Armenije, EU-a i Azerbajdžana te EU-a i Gruzije
  • 04-07-2012 / 30-06-2014 : Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
  • 23-01-2013 / 30-06-2014 : Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Unije za Mediteran
  • 28-01-2013 / 30-06-2014 : Izaslanstvo za odnose s državama Magreba i Unijom Arapskog Magreba

all-activities 

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici 
Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika u nadležnim odborima za svako izvješće imenuju izvjestitelja u sjeni koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja 
Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

MIŠLJENJE o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o medicinskim proizvodima i o izmjeni Direktive 2001/83/EZ, Uredbe (EZ) br. 178/2002 i Uredbe (EZ) br. 1223/2009  
- IMCO_AD(2013)507987 -  
-
IMCO 
MIŠLJENJE o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o in vitro dijagnostičkim medicinskim proizvodima  
- IMCO_AD(2013)508086 -  
-
IMCO 

Parlamentarno pitanje/Parlamentarna pitanja 
Pitanja za usmeni odgovor s raspravom može podnijeti odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu. Pitanja se upućuju drugim institucijama EU-a. Konferencija predsjednika odlučuje hoće li i kojim redoslijedom pitanja biti uvrštena u konačni prijedlog dnevnog reda plenarne sjednice. Članak 128. Poslovnika

Izjave 

Izjava o financijskim interesima