Vicky FORD : 8. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

 • 01-07-2014 / 15-07-2014 : Europski konzervativci i reformisti - Članica
 • 16-07-2014 / 12-12-2016 : Europski konzervativci i reformisti - Članica Predsjedništva
 • 13-12-2016 / 15-01-2017 : Europski konzervativci i reformisti - Članica Predsjedništva
 • 16-01-2017 / 08-06-2017 : Europski konzervativci i reformisti - Članica Predsjedništva

Nacionalne stranke 

 • 01-07-2014 / 08-06-2017 : Conservative Party (Ujedinjena Kraljevina)

Predsjednica 

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
 • 25-01-2017 / 08-06-2017 : Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača

Zastupnik 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Konferencija predsjednika odbora
 • 14-07-2014 / 08-06-2017 : Izaslanstvo za odnose s Narodnom Republikom Kinom
 • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
 • 25-01-2017 / 08-06-2017 : Konferencija predsjednika odbora

Glavne parlamentarne aktivnosti 

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja 
U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 55 Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika u nadležnim odborima za svako izvješće imenuju izvjestitelja u sjeni koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja 
Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

MIŠLJENJE o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju propisa o ostvarivanju autorskog prava i srodnih prava koja se primjenjuju na određena internetska emitiranja organizacija za radiodifuziju te reemitiranja televizijskih i radijskih programa  
- IMCO_AD(2017)597612 -  
-
IMCO 
OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 96/71/EC of the European Parliament and the Council of 16 December 1996 concerning the posting of workers in the framework of the provision of services EN  
- IMCO_AD(2017)597610 -  
-
IMCO 
MIŠLJENJE Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Unije za potporu određenih aktivnosti kojima se jača sudjelovanje potrošača i drugih krajnjih korisnika financijskih usluga u donošenju politika Unije u području financijskih usluga za razdoblje 2017. – 2020.  
- IMCO_AD(2016)592330 -  
-
IMCO 

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

MIŠLJENJE o financijskoj tehnologiji: utjecaj tehnologije na budućnost financijskog sektora  
- IMCO_AD(2017)595754 -  
-
IMCO 
MIŠLJENJE Pravila građanskog prava o robotici  
- IMCO_AD(2016)585496 -  
-
IMCO 

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija 
Na zahtjev odbora, kluba zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika podnose se prijedlozi rezolucija o aktualnim pitanjima o kojima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članci 132. , 136. , 139 i 144. Poslovnika

Usmena pitanja 
Odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu mogu uputiti pitanje za usmeni odgovor s raspravom Europskoj komisiji, Vijeću ili potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 136. Poslovnika

Druge parlamentarne aktivnosti 

Obrazloženja glasovanja (napisan.) 
Zastupnici mogu podnijeti pisana obrazloženja glasovanja na plenarnoj sjednici. Članak 194. Poslovnika

Rješavanje izazova u pogledu provedbe Carinskog zakonika EU-a (B8-0024/2017) EN  
 

I voted to support the European Parliament resolution on updating the implementation of the Union Customs Code. Robust customs processes are vital to underpin fair and free trade, but where they are overly complex they are particularly detrimental to small and medium enterprises.
Digitisation gives an opportunity to simplify the bureaucracy. EU countries have agreed to modernise our customs process for the digital age, and it is vital that this work is completed and that process systems are interlinked and interoperable.

Pisana pitanja 
Zastupnici smiju uputiti određen broj pitanja za pisani odgovor predsjedniku Europskog vijeća, Vijeću, Komisiji i potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 138. Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.) 
**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

Pisana izjava o poboljšanju liječenja rijetkih bolesti  
- P8_DCL(2015)0019 - Ne razmatra se  
Françoise GROSSETÊTE , Nathalie GRIESBECK , Elisabetta GARDINI , Dame Glenis WILLMOTT , Vicky FORD , Frédérique RIES , Karin KADENBACH , Gilles PARGNEAUX , Philippe DE BACKER , Andrey KOVATCHEV , Elena GENTILE  
Datum otvaranja : 18-05-2015
Datum isteka roka : 18-08-2015
Broj potpisnika : 172 - 24-08-2015

Izjave 

Izjava o financijskim interesima