Ashley FOX : 8. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

 • 01-07-2014 / 12-12-2016 : Europski konzervativci i reformisti - Član Predsjedništva
 • 13-12-2016 / 15-01-2017 : Europski konzervativci i reformisti - Član Predsjedništva
 • 16-01-2017 / 04-07-2017 : Europski konzervativci i reformisti - Član Predsjedništva
 • 05-07-2017 / 28-02-2018 : Europski konzervativci i reformisti - Član Predsjedništva
 • 01-03-2018 / 01-07-2019 : Europski konzervativci i reformisti - Član Predsjedništva

Nacionalne stranke 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Conservative Party (Ujedinjena Kraljevina)

Zastupnik 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za industriju, istraživanje i energiju
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Izaslanstvo za odnose sa Saveznom Republikom Brazilom
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Izaslanstvo za odnose s Mercosurom
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Izaslanstvo u Europsko-latinskoameričkoj parlamentarnoj skupštini
 • 16-09-2014 / 11-11-2014 : Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
 • 09-03-2015 / 30-11-2015 : Posebni odbor za odluke o porezima i ostale mjere slične prirode ili učinka
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Posebni odbor za odluke o porezima i ostale mjere slične prirode ili učinka (TAXE 2)
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za industriju, istraživanje i energetiku

Zamjenik 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
 • 15-09-2014 / 11-04-2016 : Izaslanstvo za odnose s Arapskim poluotokom
 • 12-02-2015 / 08-03-2015 : Posebni odbor za odluke o porezima i ostale mjere slične prirode ili učinka
 • 30-06-2016 / 18-01-2017 : Odbor za ustavna pitanja
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za ustavna pitanja

Glavne parlamentarne aktivnosti 

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja 
U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 55 Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

MIŠLJENJE o tumačenju i provedbi Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva  
- ECON_AD(2017)609658 -  
-
ECON 
MIŠLJENJE o godišnjem izvješću o financijskim aktivnostima Europske investicijske banke  
- ECON_AD(2017)609635 -  
-
ECON 
MIŠLJENJE o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uzajamnom priznavanju naloga za zamrzavanje i oduzimanje  
- ECON_AD(2017)608163 -  
-
ECON 

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija 
Na zahtjev odbora, kluba zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika podnose se prijedlozi rezolucija o aktualnim pitanjima o kojima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članci 132. , 136. , 139 i 144. Poslovnika

Usmena pitanja 
Odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu mogu uputiti pitanje za usmeni odgovor s raspravom Europskoj komisiji, Vijeću ili potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 136. Poslovnika

Druge parlamentarne aktivnosti 

Obrazloženja glasovanja (napisan.) 
Zastupnici mogu podnijeti pisana obrazloženja glasovanja na plenarnoj sjednici. Članak 194. Poslovnika

Cjeloviti pristup sportskoj politici: dobro upravljanje, dostupnost i integritet (A8-0381/2016 - Hannu Takkula) EN  
 

I voted against this report as sport is not an issue that the EU should be discussing.
Not only is sport well outside of the EU’s remit, the adoption of the EU flag and symbol at sporting events is absurd. The European Union is not a super-state nor a federation and so it has no right to demand national sports teams use its flag.

Održivo upravljanje vanjskim ribarskim flotama (A8-0377/2016 - Linnéa Engström) EN  
 

I voted in favour of this regulation on rules for the fishing industry.
The Commission’s role is to ensure that EU legislation is transposed properly and also correctly enforced by Member States. It has become abundantly clear that some governments turn a blind eye to over fishing.
This directly disadvantages those of us who make sure that national fishing industries abide by EU legislation.

Provedba programa Erasmus + (A8-0389/2016 - Milan Zver) EN  
 

I voted in favour of this report as a programme that delivers good opportunities for young people.
Simplification of the rules will benefit the end users. I hope that the renewed focus on employment skills will help boost youth employment across the EU.
The education exchange programme has been a very popular and successful EU initiative and I hope to see it continue.

Pisana pitanja 
Zastupnici smiju uputiti određen broj pitanja za pisani odgovor predsjedniku Europskog vijeća, Vijeću, Komisiji i potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 138. Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.) 
**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

Pisana izjava o izgradnji strateškog prometnog pravca Via Carpathia u istočnim regijama EU-a  
- P8_DCL(2016)0019 - Ne razmatra se  
Tomasz Piotr PORĘBA , Victor BOŞTINARU , Miroslav MIKOLÁŠIK , Edward CZESAK , Ashley FOX , Ryszard Antoni LEGUTKO , Andrew LEWER , Branislav ŠKRIPEK , Evžen TOŠENOVSKÝ , Jana ŽITŇANSKÁ  
Datum otvaranja : 07-03-2016
Datum isteka roka : 07-06-2016
Broj potpisnika : 61 - 08-06-2016
Pisana izjava o karpatskoj regiji u EU-u  
- P8_DCL(2015)0073 - Ne razmatra se  
Tomasz Piotr PORĘBA , Miroslav MIKOLÁŠIK , Victor BOŞTINARU , Edward CZESAK , Ashley FOX , Ryszard Antoni LEGUTKO , Andrew LEWER , Branislav ŠKRIPEK , Evžen TOŠENOVSKÝ , Jana ŽITŇANSKÁ  
Datum otvaranja : 14-12-2015
Datum isteka roka : 14-03-2016
Broj potpisnika : 47 - 15-03-2016
Pisana izjava o jačanju djelovanja Europskog instrumenta za demokraciju i ljudska prava u Venezueli  
- P8_DCL(2015)0063 - Ne razmatra se  
Dita CHARANZOVÁ , Izaskun BILBAO BARANDICA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Fernando MAURA BARANDIARÁN , Andrew LEWER , Ivan ŠTEFANEC , Javier NART , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Renate WEBER , Juan Carlos GIRAUTA VIDAL , Ashley FOX , Davor Ivo STIER  
Datum otvaranja : 26-10-2015
Datum isteka roka : 26-01-2016
Broj potpisnika : 64 - 27-01-2016

Izjave 

Izjava o financijskim interesima