Josefa ANDRÉS BAREA : 7. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu - Članica

Nacionalne stranke 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partido Socialista Obrero Español (Španjolska)

Zastupnik 

 • 16-07-2009 / 13-12-2011 : Odbor za ribarstvo
 • 16-09-2009 / 21-11-2010 : Izaslanstvo u Europsko-latinskoameričkoj parlamentarnoj skupštini
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Izaslanstvo za odnose s državama Mašreka
 • 14-12-2011 / 18-01-2012 : Odbor za industriju, istraživanje i energiju
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za industriju, istraživanje i energiju

Zamjenica 

 • 16-07-2009 / 12-01-2010 : Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za predstavke
 • 16-09-2009 / 15-11-2010 : Izaslanstvo za odnose s državama Andske zajednice
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Unije za Mediteran
 • 13-01-2010 / 18-01-2012 : Odbor za međunarodnu trgovinu
 • 16-11-2010 / 30-06-2014 : Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru EU-a i Turske
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za međunarodnu trgovinu

all-activities 

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici 
Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja 
U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 55 Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika u nadležnim odborima za svako izvješće imenuju izvjestitelja u sjeni koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja 
Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

MIŠLJENJE Kako Europska unija može pridonijeti stvaranju pogodnog okruženja za poduzeća, poslovne djelatnosti i novoosnovana poduzeća kako bi se stvorila nova radna mjesta?  
- ITRE_AD(2013)519599 -  
-
ITRE 
MIŠLJENJE o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća kojim se mijenja Direktiva 98/70/EZ o kakvoći benzina i dizelskih goriva i Direktiva 2009/28/EZ o poticanju korištenja energije iz obnovljivih izvora  
- INTA_AD(2013)508023 -  
-
INTA 
OPINION on the external dimension of the Common Fisheries Policy EN  
- INTA_AD(2012)478683 -  
-
INTA 

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

MIŠLJENJE o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni direktiva Vijeća 78/660/EEZ i 83/349/EEZ o otkrivanju nefinancijskih i drugih podataka od strane velikih poduzeća i grupa  
- ITRE_AD(2013)516970 -  
-
ITRE 
OPINION on development aspects of intellectual property rights on genetic resources: the impact on poverty reduction in developing countries EN  
- INTA_AD(2012)497979 -  
-
INTA 
OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a financing instrument for development cooperation EN  
- INTA_AD(2012)492566 -  
-
INTA 

Parlamentarno pitanje/Parlamentarna pitanja 
Pitanja za usmeni odgovor s raspravom može podnijeti odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu. Pitanja se upućuju drugim institucijama EU-a. Konferencija predsjednika odlučuje hoće li i kojim redoslijedom pitanja biti uvrštena u konačni prijedlog dnevnog reda plenarne sjednice. Članak 128. Poslovnika

Izjave 

Izjava o financijskim interesima