Kriton ARSENIS : 7. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu - Član

Nacionalne stranke 

 • 14-07-2009 / 29-05-2013 : Panhellenic Socialist Movement (Grčka)
 • 30-05-2013 / 30-06-2014 : - (Grčka)

Zastupnik 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za ribarstvo
 • 16-09-2009 / 10-09-2013 : Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Unije za Mediteran
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Izaslanstvo za odnose s državama Magreba i Unijom Arapskog Magreba
 • 19-01-2012 / 10-09-2013 : Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za ribarstvo

Zamjenik 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za razvoj
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Izaslanstvo za odnose s državama Andske zajednice
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za razvoj
 • 11-09-2013 / 30-06-2014 : Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

all-activities 

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja 
U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 55 Poslovnika

IZVJEŠĆE o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju posebnih uvjeta za ribolov dubokomorskih stokova u sjeveroistočnom Atlantiku i odredaba za ribolov u međunarodnim vodama sjeveroistočnog Atlantika te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2347/2002  
- A7-0395/2013 -  
-
PECH 

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja 
Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

MIŠLJENJE o preporuci Vijeću o 69. zasjedanju Opće skupštine Ujedinjenih naroda  
- DEVE_AD(2014)528175 -  
-
DEVE 
MIŠLJENJE o prijedlogu Odluke Vijeća o potpisivanju Dobrovoljnog sporazuma o partnerstvu između Europske unije i Republike Indonezije o provedbi zakonodavstva, upravljanju i trgovini u području šuma pri uvozu proizvoda od drvne sirovine u Europsku uniju  
- DEVE_AD(2013)524698 -  
-
DEVE 
OPINION on the CAP towards 2020: meeting the food, natural resources and territorial challenges of the future EN  
- DEVE_AD(2011)460764 -  
-
DEVE 

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

MIŠLJENJE o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja u Uniji  
- DEVE_AD(2013)507953 -  
-
DEVE 
MIŠLJENJE o prijedlogu Odluke Vijeća o potpisivanju Protokola iz Nagoye, u sklopu Konvencije o biološkoj raznolikosti, o pristupu genetskim resursima i poštenoj i ravnomjernoj raspodjeli dobrobiti koje proizlaze iz njihovog korištenja  
- DEVE_AD(2013)507951 -  
-
DEVE 
OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the European Maritime and Fisheries Fund [repealing Council Regulation (EC) No 1198/2006 and Council Regulation(EC) No 861/2006 and Council Regulation No XXX/2011 on integrated maritime policy EN  
- ENVI_AD(2012)489647 -  
-
ENVI 

Parlamentarno pitanje/Parlamentarna pitanja 
Pitanja za usmeni odgovor s raspravom može podnijeti odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu. Pitanja se upućuju drugim institucijama EU-a. Konferencija predsjednika odlučuje hoće li i kojim redoslijedom pitanja biti uvrštena u konačni prijedlog dnevnog reda plenarne sjednice. Članak 128. Poslovnika

Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.) 
**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

Pisana izjava on the recognition of multiple chemical sensitivity and electrohypersensitivity in the International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD) EN  
- P7_DCL(2012)0014 - Ne razmatra se  
Raül ROMEVA i RUEDA , Kriton ARSENIS , Willy MEYER , Michèle RIVASI , Oreste ROSSI  
Datum otvaranja : 12-03-2012
Datum isteka roka : 14-06-2012
Broj potpisnika : 188 - 14-06-2012
Pisana izjava on fish as a common good EN  
- P7_DCL(2011)0047 - Usvojeno  
Guido MILANA , Kriton ARSENIS , Corinne LEPAGE , Maria do Céu PATRÃO NEVES , Raül ROMEVA i RUEDA  
Datum otvaranja : 30-11-2011
Datum isteka roka : 29-03-2012
Usvojeno (dana) : 18-04-2012
Usvojen tekst (s popisom potpisnika) : P7_TA(2012)0129
Broj potpisnika : 390 - 29-03-2012
Pisana izjava on chiropractic EN  
- P7_DCL(2010)0046 - Ne razmatra se  
Kyriacos TRIANTAPHYLLIDES , Satu HASSI , Kriton ARSENIS  
Datum otvaranja : 14-06-2010
Datum isteka roka : 14-10-2010
Broj potpisnika : 72 - 15-10-2010

Izjave 

Izjava o financijskim interesima