Frédéric DAERDEN : 7. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

  • 14-07-2009 / 19-06-2014 : Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu - Član

Nacionalne stranke 

  • 14-07-2009 / 19-06-2014 : Parti Socialiste (Belgija)

Zastupnik 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja
  • 16-09-2009 / 19-06-2014 : Izaslanstvo za odnose s državama Magreba i Unijom Arapskog Magreba
  • 19-01-2012 / 19-06-2014 : Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja

Zamjenik 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za proračune
  • 16-09-2009 / 19-06-2014 : Izaslanstvo u Zajedničkoj parlamentarnoj skupštini AKP-a i EU-a
  • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Poseban odbor za političke izazove i proračunska sredstva za održivu Europsku uniju nakon 2013.
  • 19-01-2012 / 19-06-2014 : Odbor za proračune

all-activities 

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici 
Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja 
U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 55 Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika u nadležnim odborima za svako izvješće imenuju izvjestitelja u sjeni koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

IZVJEŠĆE o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za prilagodbe globalizaciji (2014. – 2020.)  
- A7-0005/2013 -  
-
EMPL 

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja 
Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

MIŠLJENJE o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2012/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenog 2012. o uspostavi jedinstvenog europskog željezničkog prostora u pogledu otvaranja tržišta za usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika i upravljanja željezničkom infrastrukturom  
- EMPL_AD(2013)516642 -  
-
EMPL 
MIŠLJENJE o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1370/2007 o otvaranju tržišta za usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika  
- EMPL_AD(2013)516641 -  
-
EMPL 
MIŠLJENJE o spremnosti država članica EU-a za učinkovit i pravovremen početak novog programskog razdoblja kohezijske politike  
- BUDG_AD(2013)519799 -  
-
BUDG 

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

MIŠLJENJE o Akcijskom planu za kompetitivnu i održivu industriju čelika u Europi  
- EMPL_AD(2014)519687 -  
-
EMPL 
MIŠLJENJE o „Ponovnoj industrijalizaciji Europe s ciljem promicanja konkurentnosti i održivosti”  
- EMPL_AD(2013)514592 -  
-
EMPL 
MIŠLJENJE o općem proračunu Europske unije za financijsku godinu 2014. – svi dijelovi  
- EMPL_AD(2013)514863 -  
-
EMPL 

Parlamentarno pitanje/Parlamentarna pitanja 
Pitanja za usmeni odgovor s raspravom može podnijeti odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu. Pitanja se upućuju drugim institucijama EU-a. Konferencija predsjednika odlučuje hoće li i kojim redoslijedom pitanja biti uvrštena u konačni prijedlog dnevnog reda plenarne sjednice. Članak 128. Poslovnika

Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.) 
**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

Pisana izjava o europskoj kartici za osobe s invaliditetom  
- P7_DCL(2013)0008 - Ne razmatra se  
Jan KOZŁOWSKI , Andrea COZZOLINO , Frédéric DAERDEN , Salvador GARRIGA POLLEDO , Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG , Ivars GODMANIS , Marian HARKIN , Jolanta Emilia HIBNER , Danuta JAZŁOWIECKA , Anne E. JENSEN , Jürgen KLUTE , Ádám KÓSA , Jacek PROTASIEWICZ , Derek VAUGHAN  
Datum otvaranja : 20-05-2013
Datum isteka roka : 20-08-2013
Broj potpisnika : 347 - 20-08-2013

Izjave 

Izjava o financijskim interesima