Kristiina OJULAND : 7. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

 • 14-07-2009 / 19-07-2009 : Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu - Članica
 • 20-07-2009 / 30-06-2014 : Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu - Članica Predsjedništva

Nacionalne stranke 

 • 14-07-2009 / 22-10-2013 : Eesti Reformierakond (Estonija)
 • 23-10-2013 / 30-06-2014 : Sõltumatu (Estonija)

Zastupnik 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za vanjske poslove
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Izaslanstvo u Odboru za parlamentarnu suradnju između EU-a i Rusije
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za vanjske poslove

Zamjenica 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Pododbor za ljudska prava
 • 16-09-2009 / 21-11-2010 : Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru EU-a i Islanda, Zajedničkom parlamentarnom odboru Europskog gospodarskog prostora (EGP) te za odnose sa Švicarskom i Norveškom
 • 22-11-2010 / 30-06-2014 : Izaslanstvo u odborima za parlamentarnu suradnju između EU-a i Armenije, EU-a i Azerbajdžana te EU-a i Gruzije
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Pododbor za ljudska prava

all-activities 

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici 
Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja 
U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 55 Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika u nadležnim odborima za svako izvješće imenuju izvjestitelja u sjeni koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja 
Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

OPINION on the proposal for a Council directive on consular protection for citizens of the Union abroad EN  
- AFET_AD(2012)487901 -  
-
AFET 
OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on attacks against information systems and repealing Council Framework Decision 2005/222/JHA EN  
- AFET_AD(2011)469848 -  
-
AFET 

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija 
Zastupnici mogu podnijeti pojedinačni prijedlog rezolucije na temu iz područja djelovanja EU-a. Taj se prijedlog prosljeđuje nadležnom odboru na razmatranje. Članak 143. Poslovnika

Parlamentarno pitanje/Parlamentarna pitanja 
Pitanja za usmeni odgovor s raspravom može podnijeti odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu. Pitanja se upućuju drugim institucijama EU-a. Konferencija predsjednika odlučuje hoće li i kojim redoslijedom pitanja biti uvrštena u konačni prijedlog dnevnog reda plenarne sjednice. Članak 128. Poslovnika

Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.) 
**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

Pisana izjava on education and religious discrimination in Pakistan EN  
- P7_DCL(2012)0017 - Ne razmatra se  
Elmar BROK , Margrete AUKEN , Ryszard CZARNECKI , Dennis de JONG , Kristiina OJULAND  
Datum otvaranja : 17-04-2012
Datum isteka roka : 17-07-2012
Broj potpisnika : 56 - 05-07-2012
Pisana izjava on Camp Ashraf EN  
- P7_DCL(2010)0075 - Usvojeno  
Alejo VIDAL-QUADRAS , Stephen HUGHES , Kristiina OJULAND , Søren Bo SØNDERGAARD , Struan STEVENSON  
Datum otvaranja : 06-10-2010
Datum isteka roka : 20-01-2011
Usvojeno (dana) : 25-11-2010
Usvojen tekst (s popisom potpisnika) : P7_TA(2010)0452
Broj potpisnika : 401 - 25-11-2010

Izjave 

Izjava o financijskim interesima 

Izjave zastupnika o sudjelovanju na manifestacijama koje organiziraju treće strane