Spyros DANELLIS : 7. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

 • 08-10-2009 / 30-06-2014 : Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu - Član

Nacionalne stranke 

 • 08-10-2009 / 30-06-2014 : Panhellenic Socialist Movement (Grčka)

Zastupnik 

 • 21-10-2009 / 19-01-2010 : Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
 • 21-10-2009 / 28-03-2012 : Izaslanstvo za odnose s Palestinskim zakonodavnim vijećem
 • 11-09-2013 / 30-06-2014 : Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
 • 11-09-2013 / 30-06-2014 : Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Unije za Mediteran

Zamjenik 

 • 19-10-2009 / 18-01-2012 : Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj
 • 19-10-2009 / 30-06-2013 : Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru EU-a i Hrvatske
 • 18-01-2010 / 18-01-2012 : Odbor za promet i turizam
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za promet i turizam
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj
 • 27-03-2012 / 30-06-2014 : Izaslanstvo u Odboru za parlamentarnu suradnju između EU-a i Rusije

all-activities 

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici 
Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja 
U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 55 Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika u nadležnim odborima za svako izvješće imenuju izvjestitelja u sjeni koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

IZVJEŠĆE o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za pomorsko prostorno planiranje i integrirano upravljanje obalnim područjem management  
- A7-0379/2013 -  
-
TRAN 

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja 
Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

OPINION on current challenges and opportunities for renewable energy on the European internal energy market EN  
- AGRI_AD(2013)502097 -  
-
AGRI 
OPINION on Trade for Change: the EU Trade and Investment Strategy for the Southern Mediterranean following the Arab Spring revolution EN  
- AGRI_AD(2012)478392 -  
-
AGRI 

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

MIŠLJENJE o prijedlogu Uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 219/2007 o uspostavljanju zajedničkog poduzeća za razvoj nove generacije Europskog sustava upravljanja zračnim prometom (SESAR) u vezi s produženjem trajanja zajedničkog poduzeća do 2024.  
- TRAN_AD(2013)522993 -  
-
TRAN 
MIŠLJENJE o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila za nadzor vanjskih morskih granica u okviru operativne suradnje koju koordinira Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije  
- TRAN_AD(2013)513286 -  
-
TRAN 
OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on recreational craft and personal watercraft EN  
- TRAN_AD(2012)483496 -  
-
TRAN 

Parlamentarno pitanje/Parlamentarna pitanja 
Pitanja za usmeni odgovor s raspravom može podnijeti odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu. Pitanja se upućuju drugim institucijama EU-a. Konferencija predsjednika odlučuje hoće li i kojim redoslijedom pitanja biti uvrštena u konačni prijedlog dnevnog reda plenarne sjednice. Članak 128. Poslovnika

Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.) 
**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

Pisana izjava o biciklističkim stazama  
- P7_DCL(2013)0005 - Ne razmatra se  
Silvia-Adriana ȚICĂU , Michael THEURER , Michael CRAMER , Ismail ERTUG , Tamás DEUTSCH , Eva LICHTENBERGER , Spyros DANELLIS , Mariya GABRIEL , Nadja HIRSCH , Ramona Nicole MĂNESCU , Ioan Mircea PAŞCU , Elisabeth JEGGLE , Viorica DĂNCILĂ  
Datum otvaranja : 15-04-2013
Datum isteka roka : 15-07-2013
Broj potpisnika : 104 - 15-07-2013
Pisana izjava on the establishment of the Pact of Islands as an official European initiative EN  
- P7_DCL(2011)0037 - Usvojeno  
Spyros DANELLIS , Maria da Graça CARVALHO , Kyriakos MAVRONIKOLAS , Alyn SMITH , Giommaria UGGIAS  
Datum otvaranja : 12-09-2011
Datum isteka roka : 19-01-2012
Usvojeno (dana) : 19-01-2012
Usvojen tekst (s popisom potpisnika) : P7_TA(2012)0016
Broj potpisnika : 388 - 19-01-2012

Izjave 

Izjava o financijskim interesima