Ilhan KYUCHYUK : 8. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért képviselőcsoport - Tag

Nemzeti pártok 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Movement for Rights and Freedoms (Bulgária)

Képviselok 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Külügyi Bizottság
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : A Maghreb-országokkal és az Arab Maghreb Unióval fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Külügyi Bizottság

Póttag 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kulturális és Oktatási Bizottság
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Az Amerikai Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kulturális és Oktatási Bizottság
  • 07-03-2018 / 01-07-2019 : Petíciós Bizottság

Fő parlamenti tevékenységek 

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY a 21. század versenyképes uniós munkaerőpiacának létrehozásáról: a készségek és képesítések hozzáigazítása a kereslethez és a munkalehetőségekhez a válságból való kilábalás egyik módjaként  
- CULT_AD(2015)549410 -  
-
CULT 

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY az InvestEU program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- CULT_AD(2018)627580 -  
-
CULT 
VÉLEMÉNY az EU határrégiói növekedésének és kohéziójának előmozdításáról  
- CULT_AD(2018)620999 -  
-
CULT 
VÉLEMÉNY az európai fogyatékosságügyi stratégia végrehajtásáról  
- CULT_AD(2017)604815 -  
-
CULT 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
Az aktuális kérdésekről szóló állásfoglalási indítványokat egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a képviselők legalább 5%-ának kérésére veszik napirendre és szavaznak róla a plenáris ülésen. 132. , 136. , 139. és 144. cikk

Szóban megvála-szolandó kérdések 
Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, szóbeli választ igénylő kérdéseket egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlamenti képviselők legalább 5%-a terjesztheti elő. 136. cikk

Nagyobb interpellációk 
Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, írásbeli választ igénylő, vita által követett nagyobb interpellációkat egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlament összes képviselőjének legalább 5%-a terjesztheti elő. 139. cikk, III. melléklet

Egyéb parlamenti tevékenységek 

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások 
A képviselők írásbeli indokolást nyújthatnak be a plenáris ülésen leadott szavazatukhoz. 194. cikk

EU–Marokkó megállapodás az euromediterrán megállapodás 1. és 4. jegyzőkönyvének módosításáról (állásfoglalás) (A8-0478/2018 - Marietje Schaake) EN  
 

. ‒ Morocco is not only an important trading partner of the EU but also, above all, a valuable and reliable partner in terms of politics, migration control and fighting terrorism. In this context, I believe that the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement will bring benefits for both parties (Morocco and the EU), and for the local population on a political and an economic level.
I warmly congratulate the Commission and the European External Action Service for their efforts to organise and lead consultations with a wide variety of Western Saharan local representatives, civil society and other organisations and bodies. Their broad support for the amendments can be regarded as a guarantee of respect for international law, human rights, minority rights and sustainable development, and as a guarantee vis-à-via the ongoing peace process under the UN umbrella. Therefore, I fully support the amendment of the Euro-Mediterranean Agreement.

Az InvestEU program létrehozása (A8-0482/2018 - José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri) EN  
 

Undoubtedly, in time of digital revolution, robotisation and continually reshaping of the labour market there is a real need public investment to be focus on education and cultural development and more support for creation and innovation.
In this context, I fully support the establishment of the EUinvest programme. I do believe it will make EU funding for investment projects in Europe more efficient and more flexible by mobilising public and private investment. Addressing market failures and investment gaps that hamper growth and helping to reach EU policy goals such as sustainability, scientific excellence and social inclusion.
More efficient and more flexible EU funding will bring not only benefits for EU citizens and Member States but also will increase the support for the European project and will win people’s confidence back with regards to EU institutions and their policies.

Éves jelentés a közös kül- és biztonságpolitika végrehajtásáról (A8-0392/2018 - David McAllister) EN  
 

. ‒ The EU is one of the world’s strongest political protagonists, able to promote its values of peace, democracy, the rule of law and human rights. It is essential for EU Member States to understand that they cannot respond effectively to today’s global challenges on their own, but that they can pursue their national interest and have greater leverage in the international arena if they have unified positions with other EU Member States.
Therefore, the EU has to find a way to enhance the cooperation between Member States in order to make the Union’s external policies consistent. Good cooperation among Member States and EU institutions is essential to safeguard our democracy and our common values. In this context, EU soft power and institution building alone cannot be sufficient to exert the Union’s influence in today’s world, where autocratic leaders and hard power are increasingly significant. To be credible and effective, the EU common foreign and security policy (CFSP) needs to be based on joint military capabilities and the willingness of Member States to work together and make compromises.
Therefore, I warmly welcome the establishment of permanent structured cooperation (PESCO) and the EU leaders’ ambitions to increase the Union’s military autonomy and capabilities and thus to improve the CFSP’s effectiveness.

Írásban megvála-szolandó kérdések 
A képviselők meghatározott számú írásbeli választ igénylő kérdést nyújthatnak be az Európai Tanács elnökének, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének. 138. cikk, III. melléklet

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat az energiahatékonyság növeléséről a vidéki, hegyvidéki és távoli területeken  
- P8_DCL(2016)0103 - Elévült  
Jozo RADOŠ , Ivan JAKOVČIĆ , Tonino PICULA , Nedzhmi ALI , Franc BOGOVIČ , Igor ŠOLTES , Ilhan KYUCHYUK , Isabella DE MONTE , Nicola CAPUTO , Patricija ŠULIN , Pavel POC  
Kiosztás dátuma : 12-09-2016
Lejárat időpontja : 12-12-2016
Aláírók száma : 101 - 13-12-2016
Írásbeli nyilatkozat a kiszolgáltatott közösségek lakáshoz jutási lehetőségeiről  
- P8_DCL(2016)0074 - Elévült  
Damian DRĂGHICI , Norica NICOLAI , Daciana Octavia SÂRBU , Sirpa PIETIKÄINEN , Cătălin Sorin IVAN , Benedek JÁVOR , Ilhan KYUCHYUK , Stefan ECK , Terry REINTKE , Nedzhmi ALI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Mircea DIACONU , Marc TARABELLA , Filiz HYUSMENOVA , Nicola CAPUTO  
Kiosztás dátuma : 12-09-2016
Lejárat időpontja : 12-12-2016
Aláírók száma : 91 - 13-12-2016
Írásbeli nyilatkozat az európai hajógyártási ágazat támogatásáról  
- P8_DCL(2016)0022 - Elévült  
Ivan JAKOVČIĆ , Igor ŠOLTES , Jozo RADOŠ , Nicola CAPUTO , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , José Inácio FARIA , Ilhan KYUCHYUK , Romana TOMC , Filiz HYUSMENOVA , Nedzhmi ALI , Hannu TAKKULA , Dominique BILDE  
Kiosztás dátuma : 07-03-2016
Lejárat időpontja : 07-06-2016
Aláírók száma : 78 - 08-06-2016

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat 

Kapcsolat