Urmas PAET : 8. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 03-11-2014 / 01-07-2019 : Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért képviselőcsoport - Tag

Nemzeti pártok 

 • 03-11-2014 / 01-07-2019 : Eesti Reformierakond (Észtország)

Képviselok 

 • 12-11-2014 / 18-01-2017 : Költségvetési Bizottság
 • 12-11-2014 / 01-07-2019 : Az EU-Kazahsztán, EU-Kirgizisztán, EU-Üzbegisztán és EU-Tádzsikisztán Parlamenti Együttműködési Bizottságokba delegált küldöttség és a Türkmenisztánnal és Mongóliával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Költségvetési Bizottság
 • 02-07-2018 / 12-09-2018 : Az EU–Ukrajna Parlamenti Társulási Bizottságba delegált küldöttség
 • 02-07-2018 / 01-07-2019 : Az Euronest Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség

Póttag 

 • 04-11-2014 / 18-01-2017 : Regionális Fejlesztési Bizottság
 • 04-11-2014 / 25-06-2018 : Az EU–Ukrajna Parlamenti Társulási Bizottságba delegált küldöttség
 • 04-11-2014 / 25-06-2018 : Az Euronest Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
 • 18-03-2015 / 01-07-2019 : Az Afganisztánnal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 18-03-2015 / 01-07-2019 : A Koreai-félszigettel fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 28-04-2015 / 18-01-2017 : Külügyi Bizottság
 • 28-04-2015 / 18-01-2017 : Biztonság- és Védelempolitikai Albizottság
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Külügyi Bizottság
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Regionális Fejlesztési Bizottság
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Biztonság- és Védelempolitikai Albizottság
 • 27-02-2017 / 01-07-2019 : A Japánnal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 25-06-2018 / 01-07-2019 : Az Amerikai Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Fő parlamenti tevékenységek 

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY a Belső Biztonsági Alap létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- BUDG_AD(2018)626955 -  
-
BUDG 

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, III. szakasz – Bizottság és végrehajtó ügynökségek  
- AFET_AD(2019)630541 -  
-
AFET 
VÉLEMÉNY az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, X. szakasz – Európai Külügyi Szolgálat  
- AFET_AD(2019)630542 -  
-
AFET 
VÉLEMÉNY a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- BUDG_AD(2018)626927 -  
-
BUDG 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
Az aktuális kérdésekről szóló állásfoglalási indítványokat egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a képviselők legalább 5%-ának kérésére veszik napirendre és szavaznak róla a plenáris ülésen. 132. , 136. , 139. és 144. cikk

Szóban megvála-szolandó kérdések 
Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, szóbeli választ igénylő kérdéseket egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlamenti képviselők legalább 5%-a terjesztheti elő. 136. cikk

Kisebb interpellációk 
Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, írásbeli választ igénylő kisebb interpellációkat egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlamenti képviselők legalább 5%-a terjesztheti elő. 130a. cikk, III. melléklet

Egyéb parlamenti tevékenységek 

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások 
A képviselők írásbeli indokolást nyújthatnak be a plenáris ülésen leadott szavazatukhoz. 194. cikk

A migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi statisztikák (A8-0395/2018 - Cecilia Wikström) ET  
 

Toetasin. Rändearvud muutuvad pidevalt, seetõttu on tõelisest olukorrast arusaamiseks vaja statistilisi andmeid, et seeläbi võtta vajalikke samme puuduste kõrvaldamiseks ning edasise tegevuse planeerimiseks.

Az EU csatlakozása az eredetmegjelölésekről és a földrajzi jelzésekről szóló Lisszaboni Megállapodás genfi szövegéhez (A8-0187/2019 - Virginie Rozière) ET  
 

Toetasin. Lissaboni kokkulepet ajakohastati Genfi redaktsiooniga, mille tulemusel on rahvusvahelistel organisatsioonidel võimalik saada lepinguosaliseks.

Az Uniónak az eredetmegjelölésekről és a földrajzi jelzésekről szóló Lisszaboni Megállapodás genfi szövegéhez történő csatlakozását követő fellépése (A8-0036/2019 - Virginie Rozière) ET  
 

Toetasin. Lissaboni kokkulepet ajakohastati Genfi redaktsiooniga, mille tulemusel on rahvusvahelistel organisatsioonidel võimalik saada lepinguosaliseks. Resolutsioon võimaldab ELil paremini rahvusvahelisel tasandil geograafiliste tähiste positsiooni kindlustada ja tugevamalt kaitsta oma kultuuripärandit.

Írásban megvála-szolandó kérdések 
A képviselők meghatározott számú írásbeli választ igénylő kérdést nyújthatnak be az Európai Tanács elnökének, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének. 138. cikk, III. melléklet

Egyéni állásfoglalási indítványok  
A képviselők az EU tevékenységi körébe tartozó ügyekben állásfoglalási indítványt terjeszthetnek elő. Az elfogadhatónak nyilvánított állásfoglalási indítványokat az illetékes bizottsághoz utalják, amely határoz az alkalmazandó eljárásról. 143. cikk

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat a repülésbiztonságról és a katonai légi járművek veszélyes repüléseiről  
- P8_DCL(2015)0052 - Elévült  
Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA  
Kiosztás dátuma : 05-10-2015
Lejárat időpontja : 05-01-2016
Aláírók száma : 106 - 06-01-2016

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat 

Nyilatkozat a képviselők részvételéről harmadik fél által szervezett eseményeken 

Kapcsolat 

 • Bruxelles 

  Parlement européen
  Bât. WILLY BRANDT
  03M057
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel
   
 • Strasbourg 

  Parlement européen
  Bât. WINSTON CHURCHILL
  M02071
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex
   
 • Postacím 

  European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 03M057
  1047 Bruxelles
   
  Contact data: