Urmas PAET : A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások 

A képviselők írásbeli indokolást nyújthatnak be a plenáris ülésen leadott szavazatukhoz. 194. cikk

A Venezuelában azt követően kialakult helyzet, hogy jogellenes módon megválasztották a nemzetgyűlés elnöki testületét és elnökségét (parlamenti puccs) (B9-0051/2020, B9-0052/2020, B9-0053/2020, RC-B9-0048/2020, B9-0048/2020, B9-0049/2020, B9-0050/2020) ET  
 

Toetasin. Maduro režiimi tegevus halvendab jätkuvalt olukorda Venezuelas ning süvendab sealset kriisi. EL peab tõhustama püüdeid olukorra parandamiseks, sealhulgas pikendama sanktsioone ning vajadusel neid laiendama.

A Biológiai Sokféleség Egyezmény (CBD) részes felei konferenciájának 15. ülése (COP 15) (Kunming 2020) (B9-0035/2020) ET  
 

Toetasin. Bioloogilist mitmekesisust tuleb kaitsta, väärtustada, taastada ja kasutada arukalt. Konventsioon adresseerib teemasid, mis ohustavad bioloogilist mitmekesisust ning pakub suuniseid, kuidas paremini planeeti kaitsta. Suurim olulisus on võidelda kliimamuutuste vastu ning pidada kinni Pariisi kliimakokkuleppest ja kestliku arengu eesmärkidest. Veel nõuab resolutsioon, et Komisjon töötaks välja järgneva kümne aasta strateegia, mis aitaks mitmekesisuse vähenemist peatada.

Az ombudsman 2018. évi tevékenysége (A9-0032/2019 - Peter Jahr) ET  
 

Toetasin. Emily O’Reilly eelnev tegevusaasta kokkuvõtlikult oli edukas, teda saab kiita läbipaistva töö ja konstruktiivsuse poolest. Õigusloome protseduur on nimelt oluline, et kodanikud, sidusrühmad ja meedia tunneksid end ELis kaitstuna ning neil oleks võimalus nõuda oma valitud ametiisikutelt ja valitsustelt vastutust oma tegude eest.

A gazdasági és monetáris unió intézményei és szervei: a közszolgálati jogviszony megszűnése utáni összeférhetetlenség megelőzése (B9-0047/2020) ET  
 

Toetasin. Resolutsioon pöörab tähelepanu Euroopa Pangandusjärelevalve tegevdirektori nimetamist Euroopa Finantsturgude Assotsiatsiooni tegevjuhiks ning kutsub ELi üles mõtlema avalikus sektoris töötamise järgsele ja nn pöördukse efektiga seotud huvide konfliktide ennetamise peale.

A bizottságok létszáma (B9-0039/2020) ET  
 

Toetasin. Pärast valimisi ja saadikute komisjonidesse paigutamist on vajalik kinnitada komisjonide arvuline koosseis.

A tagállamok egyikében, illetve Izlandon vagy Norvégiában benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálására illetékes állam meghatározására vonatkozó kritériumokról és mechanizmusokról szóló, az Európai Közösség és az Izlandi Köztársaság, valamint a Norvég Királyság közötti megállapodáshoz csatolt, az Európai Unió, az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság közötti, az Eurodachoz való bűnüldözési célú hozzáféréssel kapcsolatos jegyzőkönyv (A9-0053/2019 - Jadwiga Wiśniewska) ET  
 

Toetasin. Ajakohastatakse Norra, Islandi ja liikmesriikide vahelist lepingut, mis võimaldab paremat infovahetust, kui on vajalik terrorismis või raskes kuriteos kahtlustatavat isikut või kuriteoohvrit tuvastada või tema kohta täiendavat teavet saada.

Az Európai Unió és a Kínai Népköztársaság kormánya között a légi közlekedés bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodás (A9-0041/2019 - Tomasz Piotr Poręba) ET  
 

Toetasin. Ajakohastatakse kahepoolset lennundusteenuste lepingut, mis järgiks paremini ELi konkurentsireegleid ja oleks kooskõlas ELi õigusega.

Közös hozzáadottértékadó-rendszer a kisvállalkozásokra vonatkozó különös szabályozás tekintetében (A9-0055/2019 - Inese Vaidere) ET  
 

Toetasin. Ajakohastatakse reegleid, mis kooskõlastab ELi ühisturu VKEde käibemaksuvabastuse seadusandlust ning kohaldatakse üleminekuaega VKEle, mis lähevad maksuvabastuselt üle tavapärasele käibemaksukorrale.

Az európai zöld megállapodás (RC-B9-0040/2020, B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020, B9-0045/2020, B9-0046/2020) ET  
 

Toetasin. Euroopa Liit on võtnud eesmärgiks saavutada aastaks 2050 kliimaneutraalsus. See nõuab heitkoguste vähendamist 2030. aastaks 55% võrra, õiglast ja kaasavat ülemineku tagamist ning samuti 2040. aastaks vahe-eesmärkide seadmist. Resolutsioonis on välja toodud ka ambitsioonikas ja jätkusuutlik investeerimiskava, mis toetab rohelise kokkuleppe saavutamist. Edusammude tegemiseks on vajalik ka läbi vaadata muud ELi kliima- ja energiaalased õigusaktid ning prioritiseerida taastuvenergia ja energiatõhususe eesmärke.

A kilépésről rendelkező megállapodásban szereplő állampolgári jogokkal kapcsolatos végrehajtási és ellenőrzési rendelkezések (B9-0031/2020) ET  
 

Toetasin. Brexitiga seoses adresseerib resolutsioon ELi kodanike õiguste kaitsmist pärast väljaastumist ning on oluline rõhutada, et kui Ühendkuningriik liidust lahkub, siis esmajärjekorras tuleb just selle teemaga tegeleda. Tuleb austada ja kaitsta vaba liikumise õigust ning seista selle eest, et kodanikele säiliksid ELi õigusest tulenevad sotsiaalkindlustusõigused kogu nende eluajaks.

Kapcsolat 

 • Bruxelles 

  Parlement européen
  Bât. WILLY BRANDT
  03M057
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel
   
 • Strasbourg 

  Parlement européen
  Bât. WINSTON CHURCHILL
  M02071
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex
   
 • Postacím 

  European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 03M057
  1047 Bruxelles
   
  Contact data: