Klemen GROŠELJ : A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások 

A képviselők írásbeli indokolást nyújthatnak be a plenáris ülésen leadott szavazatukhoz. 194. cikk

Éghajlati és környezetvédelmi vészhelyzet (RC-B9-0209/2019, B9-0209/2019, B9-0211/2019, B9-0212/2019, B9-0215/2019, B9-0216/2019, B9-0218/2019, B9-0220/2019) SL  
 

Podprl sem Resolucijo o izrednih podnebnih in okoljskih razmerah, pri čemer sem ta simbolno-politični dokument podprl z upanjem in pričakovanjem, da bo pripomogel k oblikovanju vsebinsko konkretnega in razvojno vzdržnega, trajnostnega Zelenega svežnja, ki bo podlaga za tehnološki, družbeni, socialni in tehnološki razvoj naše skupnosti v prihodnjih letih in desetletjih.

Az ENSZ 2019. évi éghajlatváltozási konferenciája (COP 25) (B9-0174/2019) SL  
 

Resolucijo sem podprl, saj gre za konferenco, ki bo zaznamovala prihodnost globalnih naporov pri omejevanju izpustov toplogrednih plinov in uspešnost soočanja s podnebnimi spremembami.
Sam dokument je po izglasovanju vrste predlogov sprememb ustrezen in primeren instrument, s katerim lahko EU kot celota okrepi svojo vodilno vlogo pri prehodu k brezogljični družbi in svojo vodilno vlogo pri tem. Sam sem podprl tudi predlog spremembe o vlogi jedrske energije v prihodnji energetski košarici. Sam sem namreč prepričan, da sta lahko jedrska energija in tudi zemeljski plin (plinovodni ali utekočinjeni) pomembna vira, ki lahko prispevata h gospodarsko in okoljsko vzdržnejšemu prehodu na popolnoma obnovljivo proizvodnjo energije, hkrati pa povečata energetsko učinkovitost tako družbe kot gospodarstva.

A Bizottság megválasztása SL  
 

Komisijo sem podprl, ker tako EU potrebuje polno operativno komisijo.
Pred nami je sprejem Zelenega svežnja, v pripravi je večletni finančni okvir 2021-2027, katerega priprava je v velikem časovnem zaostanku, potem je tu izziv Brexita, ki naj bi se glede na zadnji odlog zgodil 31.1.2020. Je pa to tudi komisija, ki mora glede na vse obljube v prihodnjih petih letih opraviti zelo obsežno delo.
Od komisije pričakujem, da bo delovala strokovno in na podlagi načel pravne države, vladavine prava in spoštovanja temeljnih pogodb, na katerih temelji EU. Nikakor si pa ne želim, še ene politične komisije, kot je bila Junckerjeva.
Pred nami je prehod v brezogljično družbo in soočanje s klimatskimi posledicami. Tu pričakujem, da bo komisija poleg okoljskih, upoštevale tudi socialne in gospodarske vidike prehoda. Ne želim, da gre EU v brezogljično družbo, hkrati pa bodo naši globalni konkurenti, izvajali carinske vojne in protekcionistične ukrepe zoper nas in na drugi strani trg EU preplavljali s "poceni" ogljičnimi izdelki.
Pričakujem Zeleni sveženj, ki nam bo omogočil postati vodilna zelena globalna sila, a bo tudi socialno občutljiv, bo blažil negativne socialne učinke prehoda in ki bo globalne konkurente prisilil, da na našem enotnem trgu, upoštevajo zahteve Zelenega svežnja.

Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikke alapján: a géntechnológiával módosított LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3) (B9-0170/2019) SL  
 

Ugovor na genetsko spremenjen bombaž sem podprl, ker menim, da vnos GSO predstavlja preveliko tveganje za naše okolje, predvsem pa ne vemo, kakšne bodo kolateralne oziroma posredne posledice vnosa GSO rastlin in organizmov na druge rastlinske vrste.

Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikke alapján: a géntechnológiával módosított MON 89788 (MON-89788-1) szójabab (B9-0169/2019) SL  
 

Ugovor na genetsko spremenjeno sojo sem podprl, ker menim, da vnos GSO predstavlja preveliko tveganje za naše okolje, predvsem pa ne vemo, kakšne bodo kolateralne oziroma posredne posledice vnosa GSO rastlin in organizmov na druge rastlinske vrste.

Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikke alapján: a géntechnológiával módosított MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 kukorica és MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 és NK603 × DAS-40278-9 alkombinációi (B9-0171/2019) SL  
 

Ugovor na genetsko spremenjeno koruzo sem podprl, ker menim, da vnos GSO predstavlja preveliko tveganje za naše okolje, predvsem pa ne vemo, kakšne bodo kolateralne oziroma posredne posledice vnosa GSO rastlin in organizmov na druge rastlinske vrste.

Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikke alapján: a géntechnológiával módosított Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 kukorica, valamint a genetikai eseményekből kettőt, hármat, négyet vagy ötöt ötvöző, géntechnológiával módosított kukorica (B9-0172/2019) SL  
 

Ugovor na genetsko spremenjeno koruzo sem podprl, ker menim, da vnos GSO predstavlja preveliko tveganje za naše okolje, predvsem pa ne vemo, kakšne bodo kolateralne oziroma posredne posledice vnosa GSO rastlin in organizmov na druge rastlinske vrste.

A szexuális nevelés bűncselekménnyé nyilvánítása Lengyelországban (B9-0166/2019, B9-0167/2019, B9-0168/2019) SL  
 

Resolucijo sem podprl, saj verjamem, da je ustrezna spolna in siceršnja vzgoja na tem področju danes potrebna.
Ne gre le za vprašanje odnosa med spoloma in do razumevanja položaja spolnih manjšin in odnosa do njih. Gre tudi za povsem konkretna vprašanja spolno prenosljivih bolezni, mladoletniških nosečnosti itd.
Zato podpiram idejo, da ima vsak posameznik možnost dostopa do ustrezne in kakovostne spolne vzgoje, brez ideološkega in drugega balasta, predvsem pa tega vprašanja v sodobnih družbah ne smemo tabuizirati, kaj šele kriminalizirati.

Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikke alapján: a króm-trioxid felhasználására vonatkozó engedély részleges megadása (Cromomed S.A. és mások) (B9-0151/2019) SL  
 

Predloga nasprotovanja nisem podprl, čeprav gre za snov, ki je rakotvorna. S pravilnim rokovanjem z njo in upoštevanjem zahtevanih preventivnih ukrepov je namreč tveganje mogoče zmanjšati na minimum oziroma se lahko v celoti prepreči izpostavljenost.
Težava s to snovjo je v njeni nepogrešljivosti za določene industrijske procese oziroma odsotnosti ustreznih nadomestil zanjo v industriji, kljub vlaganjem v raziskave in razvoj. Poleg tega lahko njena prepoved privede do selitve proizvodnje iz držav članic EU v države z bistveno ohlapnejšo regulacijo te snovi, kar bi pomenilo ogrožanje zdravja v državah v razvoju in na notranjem trgu EU zaradi uvoza izdelkov, pri katerih ni ustrezne sledljivosti uporabe krom-trioksida.
Sam odločno podpiram umik za okolje in/ali zdravje škodljivih snovi iz industrijskih in drugih procesov. A če to zaradi tehnoloških ali drugih objektivnih razlogov ni mogoče, zagovarjam kar najostrejšo regulacijo in nadzor nad uporabo tovrstnih snovi. V tem primeru ocenjujem, da se s podporo nasprotovanju ne bi zagotovil niti potreben nadzor niti umik spojine iz uporabe.

Kutatás-mentés a Földközi-tengeren (B9-0130/2019, B9-0131/2019, B9-0132/2019, B9-0154/2019) SL  
 

Predlog resolucije, ki ni bil izglasovan, sem podprl, saj menim, da je dogajanje v Sredozemlju velika sramota za EU.
Nujno moramo vzpostaviti delujoči sistem varovanja zunanjih meja EU na morju, ki bo skladen s temeljnimi vrednotami EU, mednarodnim pomorskim pravom in temelji mednarodnega humanitarnega prava ter prava človekovih pravic.
Sedanje kaotično stanje vodi na eni strani v razcvet ilegalnih migracij ter z njimi povezano trgovino z ljudmi in organiziran kriminal ter na drugi strani k nepotrebnemu umiranju ljudi in kriminalizaciji humanitarne in reševalne dejavnosti na morju.
Četudi je bil predlog resolucije zavrnjen, je dejstvo, da s političnim tiščanjem glave v pesek problem ne bo izginil in ne bo nič manjši, kot je bil do sedaj. Zato nujno potrebujemo celovit pristop na ravni EU k reševanju vprašanja varovanja zunanjih meja EU, zagotovljeno spoštovanje mednarodnih uveljavljenih pravnih pravil in načel, enotno evropsko azilno politiko in politiko upravljanja migracij ter okrepitev naporov in ukrepov, s katerimi bi migracije preprečevali že na njihovem izvoru.

Kapcsolat