Juozas OLEKAS : A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások 

A képviselők írásbeli indokolást nyújthatnak be a plenáris ülésen leadott szavazatukhoz. 194. cikk

Az európai zöld megállapodás (RC-B9-0040/2020, B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020, B9-0045/2020, B9-0046/2020) LT  
 

Balsavau už šią rezoliuciją, nes yra akivaizdu, jog būtina imtis konkrečių priemonių klimato ir aplinkos srityje. Klimato kaita ir jos katastrofiški padariniai kelia didžiulę grėsmę - globaliu lygmeniu klimato kaita ir beatodairiškas gamtinių išteklių naudojimas veda prie bioįvairovės sumažėjimo, prisideda prie socialinės įtampos augimo ir saugumo krizės gilėjimo. Klimato kaitos padarinius matome kasdien - nuo pragariškų vaizdų, pasiekiančių mus iš gaisrų Brazilijoje, Australijoje ir Sibire, iki Europos ūkininkų, kurių derliai metai iš metų kenčia nuo neįprastos sausros ar liūčių.
Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos žaliojo susitarimo ne tik skatina perėjimą prie klimatui ir aplinkai palankesnės ekonomikos, bet ir ypač daug dėmesio skiria socialiniam susitarimo aspektui, socialinei sanglaudai, Europos ekonomikos tvarumo didinimui, kas užtikrina, kad būtinos permainos bus kiek įmanoma lengvesnės ir palankesnės mūsų piliečiams. Būtent dėmesys socialiniam aspektui leis pasiekti, kad Europos žaliasis susitarimas bus paremtas ne draudimais ir sankcijomis, o sklandžiu perėjimu prie naujos ekonomikos, kuri užtikrins geresnes gyvenimo ir darbo sąlygas, ilgalaikį ekonomikos augimą ir socialinę gerovę. Džiaugiuosi, kad socialdemokratas Frans Timmermans ves šį gyvybingai reikalingą susitarimą Europos Komisijoje ir Sąjungoje. Tikiu, kad šį dešimtmetį socialdemokratinė kryptis yra ypatingai reikalinga išspręsti persidengiančias ekonominę, socialinę ir klimato kaitos krizes Europoje ir visame Pasaulyje.

A kilépésről rendelkező megállapodásban szereplő állampolgári jogokkal kapcsolatos végrehajtási és ellenőrzési rendelkezések (B9-0031/2020) LT  
 

Balsavau už šią rezoliuciją nes mes atstovaujame visos ES piliečiams tiek prieš Jungtinei Karalystei išstojant iš sąjungos, tiek po išstojimo. Europos Parlamentas turi apginti jų interesus. 3,2 mln. kitų ES šalių piliečiai šiuo metu gyvena JK ir 1,2 mln. JK piliečių gyvena ES valstybėse. Turime užtikrinti, kad baigiantis pereinamajam laikotarpiui ES ir JK piliečiai galėtų naudotis teisėmis, kurias jie įgijo planuodami tolimesnį gyvenimą, o visų pirma - teises į laisvą judėjimą, kuris tiesiogiai susijęs su vidaus rinkos laisvėmis, ir itin svarbiomis paslaugomis ir profesine kvalifikacija. Sieksime, kad piliečių teisės ir toliau būtų užtikrintos visą jų gyvenimą, o Susitarimo dėl išstojimo nuostatos perkeltos į JK teisę.
Komisija, kuri atsakinga už laisvo judėjimo teisių paisymo užtikrinimą turi skirti pakankamai išteklių – nei ES, nei JK piliečiai negali būti diskriminuojami. Manau, kad JK turi užtikrinti Nuolatinio gyventojo statuso suteikimo ES piliečiams programos vykdymą. Taip pat, pabrėžiame, kad ES piliečiams gyvenantiems JK turėtų būti išduotas šį leidimą patvirtinantis dokumentas, kuris sumažintų riziką, kad ES piliečiai bus diskriminuojami būsimų darbdavių ar nuomotojų. Europos Sąjunga turi likti atvira JK piliečiams, jiems turi būti suteikta galimybė toliau laisvai judėti ES. Raginame visas ES valstybes jų teritorijoje gyvenantiems JK piliečiams, kaip ir ankščiau, suteikti balsavimo teises vietos rinkimuose.

Éves jelentés a közös biztonság- és védelempolitika végrehajtásáról (A9-0052/2019 - Arnaud Danjean) LT  
 

Balsavau už šį pranešimą, kadangi pritariu jo pagrindinėms nuostatoms. Europos Sąjunga turi prisiimti daugiau atsakomybės saugumo ir gynybos srityje. Sutinku, kad iki šiol ES stiprybė buvo konfliktų prevencija ir taikus jų sprendimas, tačiau šiuo metu geopolitine situacija pasaulyje smarkiai pasikeitusi. Nors transatlantinis aljansas yra vis dar labai svarbus Europos saugumo užtikrinimui, tačiau ES šalys negali tikėtis beatodairiškos JAV pagalbos. Būkime atviri, tol kol ES nepradės daugiau investuoti i gynybą ir saugumą, tol ji karinėje srityje bus tik regioninė galia, bet ne pasaulinio lygio žaidėjas. Manau, kad NATO viršūnių susitarime priimtas siekis iš biudžeto skirti 2% lėšų karinėms reikmėms yra geras orientyras. Šio finansavimo lygio turėtų laikytis visos ES valstybės.

Az Európai Parlament álláspontja az Európa jövőjéről szóló konferenciáról (B9-0036/2020, B9-0037/2020, B9-0038/2020) LT  
 

Balsavau už šią rezoliuciją nes tikiu, kad turime atkurti ryšį su ES piliečiais ir su jais kartu nuspręsti kokios Europos Sąjungos mes norime ateityje. Siekdami įvertinti ES veiklą bei parengti rimtą reformą turime iš naujo aptarti kaip saugoti mūsų piliečius ir sąjungos sienas, kaip kurti darbo vietas ir gerovę, kaip vystyti tvarią ekonomiką ir bendradarbiauti su pasauliniais partneriais. Europos Sąjungos projektas šiandien yra kiekvieno ES piliečio kasdienybė, jis palietė daugumą mūsų gyvenimo aspektų, tad turime atsigręžti į žmones, įvertinti dabartinę situaciją ir paklausti: kuria linkme keliausime toliau?
Esu įsitikinęs, kad organizuodami šią konferenciją bei vedami trijų pagrindinių principų – pliuralizmo ir įvairovės, nacionalinių institucijų demokratinio teisėtumo pripažinimo ir pagarbos konstitucinei demokratijai – galime pasiekti didžių ir svarbių rezultatų kurie pakeis kiekvieno ES piliečio kasdienybę, o tuo pačiu ir visą Europos Sąjungą. Tikiuosi, kad šio proceso pabaigoje visi ES piliečiai turės vienodas teises – vyrai ir moterys už tą patį darbą gaus vienodą užmokestį, tautinės ir seksualinės mažumos jausis saugios ir nediskriminuojamos bendrijoje, o žemdirbiai visuose ES regionuose gaus vienodą paramą.

Uniós kezdeményezés a beporzókról (B9-0233/2019) LT  
 

Balsavau už šią rezoliuciją nes bitės ir kiti apdulkintojai yra labai svarbūs mūsų ekosistemoms, maisto gamybai, o tai reiškia ir visuomenės ateičiai. Trys ketvirtadaliai viso maisto, kurį gaminame Europoje, priklauso nuo apdulkinimo, o apdulkintojai teikia labai svarbias ekosistemines paslaugas, kaip apdulkinimas, kenkėjų kontrolė, dirvožemio ir vandens kokybės išsaugojimas bei kraštovaizdžio estetika. Tyrimai parodė, kad dirvožemio našumas yra didesnis ten, kur yra apdulkintojų buveinės, todėl apdulkintojų apsaugojimo interesas tiesiogiai ir netiesiogiai yra visų Europiečių interesas – 84% augalų rūšių ir 76% maisto gamybos Europoje priklauso nuo vabzdžių atliekamo apdulkinimo bei iki 15 mlrd. Eur metinės ES žemės ūkio produkcijos gali būti tiesiogiai siejama su apdulkintojais.
Europai atėjo laikas pereiti prie ekologiškesnio žemės ūkio modelio ir tvaresnio pesticidų naudojimo. Priimdami šią rezoliuciją pabrėžiame, kad mūsų pareiga yra išsaugoti apdulkintojų rūšių įvairovę Žemėje ir raginame Komisiją patvirtinti tik tuos strateginius planus, kuriuose į šį veiksnį yra tinkamai atsižvelgiama taikant atitinkamas paramos sąlygas ir ekologines sistemas pagal pirmąjį ramstį. Taip pat, turime atsigręžti į mokslą ir remti ekologines inovacijas žemės ūkio srityje, skatinti mokslininkų bendradarbiavimą, siekiant paremti nekenksmingų pesticidų, kurie nekenkia apdulkintojams, kūrimą.

A kiváló minőségű marhahús behozatalára vonatkozó vámkontingens egy részének kiosztása tekintetében az EU és az Amerikai Egyesült Államok között létrejött megállapodás (állásfoglalás) (A9-0037/2019 - Bernd Lange) EN  
 

I support the European Parliament’s motion for a resolution on the draft Council Decision to finalize an agreement between the EU and the United States that will provide the U.S. a larger share of the existing TRQ on hormone-free beef imports. This agreement will also aid in resolving ongoing agricultural trade disputes between the U.S. and the EU. The agreement does not reflect on ongoing trade negotiations in other policy sectors.
The European Parliament supports the Commission’s ongoing work to diffuse tension with the U.S. and negotiate new solutions. We call on the U.S. to revoke its recent tariffs on aluminum, steel, and Spanish olives. We also condemn the U.S. for its withdrawal from the Paris Agreement. Finally, we regret the U.S. failure to work towards solutions regarding the Airbus/Boeing dispute.

Éghajlati és környezetvédelmi vészhelyzet (RC-B9-0209/2019, B9-0209/2019, B9-0211/2019, B9-0212/2019, B9-0215/2019, B9-0216/2019, B9-0218/2019, B9-0220/2019) EN  
 

I support the resolution to declare a climate and environmental emergency. Increased carbon dioxide levels and human-emissions have created a global warming crisis, with some of the warmest years on record since 2010. Global warming has had detrimental effects on our sea levels, ocean acidity, marine life, glacier size, ice sheet mass, and snow cover. It is also linked to extreme weather events such as heat waves, droughts, floods, and hurricanes. These changes to our planet, principally due to human activity, will have catastrophic consequences for humans, animals, and our natural resources. As up to 1.5 billion people are estimated to become climate migrants by 2050, it is our reponsibility to declare a climate and environmental emergency.
It is my belief that protecting our planet and future generations from the devastating effects of climate change is of the utmost importance. The Commission, Member States, and leaders across the world also must commit to fighting this threat through real action.

Gyermekjogok a gyermek jogairól szóló egyezmény elfogadásának 30. évfordulója alkalmából (B9-0178/2019, B9-0179/2019, B9-0180/2019) EN  
 

Thirty years ago, the United Nations adopted its Convention on the Rights of a Child to uplift and protect the rights of children worldwide. Today, I supported the Parliament’s resolution to uphold this same commitment and to implement new strategies that will address current issues. Under this resolution, we are committed to combating all forms of violence and abuse towards children, protecting stateless children, investing in new education and healthcare services, promoting inclusive and innovative education, and encouraging child participation in forming public policy.
We encourage the European Commission to include protection of children’s rights in all humanitarian aid legislation, to provide support for children involved in armed conflict, and to follow up on Parliament’s October 2017 resolution on ending child marriage. Additionally, the Commission and Member States both must reach out to our partner countries and third countries to advocate for the protection of children’s rights. It is our duty to ensure that our institutions do everything possible to protect vulnerable children across the globe.

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele – Belgium kérelme – EGF/2019/001 BE/Carrefour (A9-0021/2019 - José Manuel Fernandes) LT  
 

Balsavau už Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimą, siekiant padėti mažmeninės prekybos darbuotojams Valonijoje, Belgijoje. „Carrefour Belgium“ atleido beveik 400 darbuotojų, daugiausia dėl išaugusios internetinės prekybos ir besikeičiančių vartotojų įpročių. ES turi padėti savo piliečiams reintegruotis į darbo rinką ir užtikrinimą jiems socialines garantijas. Pritariu, kad šiam tikslui Belgijai būtų skirta 1,6 mln. mln. eurų fondo lėšų.
Mes, socialdemokratai, turime žvelgti į šio amžiaus darbo rinkos kontraversišką pokytį ir kylančias grėsmes, tampančias mūsų kasdienybe: ne tik klimatas, bet ir naujausios technologijos bei kintanti rinka kuria naujas nelygybes, su kuriomis turime kovoti kitokiomis priemonėmis. Kadangi daugiau kaip 80% bedarbių „Carrefour“ darbuotojų yra nuo 55 iki 64 metų, šie pažeidžiami gyventojai privalo gauti visas socialines garantijas, kurias Belgija, kaip ES šalis narė, turi suteikti. Turime užtikrinti, kad masiškai darbo vietas prarandantys žmonės turėtų galimybes atnaujinant kvalifikaciją, bei iš naujo taptų lygiaverčiais darbo rinkos dalyviais.
Nors Taryba ir atmetė Komisijos pasiūlymą, tęsime kovą už Belgijos darbuotojus trišaliame dialoge su Parlamentu, Komisija ir Taryba.

A szexuális nevelés bűncselekménnyé nyilvánítása Lengyelországban (B9-0166/2019, B9-0167/2019, B9-0168/2019) LT  
 

Balsavau už šią rezoliuciją ir raginu Lenkijos parlamentą atsisakyti lytinio švietimo kriminalizavimo bei užtikrinti, kad jaunimas gautų objektyvų lytinį švietimą, pagrįstą faktais. Lenkijos valdininkai siekia bet kurį asmenį, suteikiantį informaciją nepilnamečiams apie lytinius santykius bausti įkalinimu iki dviejų metų, prisidengiant „kova su pedofilija“. Lytinio švietimo prilyginimas pedofilijai yra klaidinantis ir žalingas, o motyvai primena Sovietų Sąjungą, kurioje žmonių lytiškumas esą neegzistavo.
Kriminalizavus seksualinį švietimą vaikai ir paaugliai vis tiek suras šią informaciją, tik tokiu atveju apie intymius santykius pirmiausia sužinos iš draugų ar žiūrėdami pornografiją internete. Savalaikė švietimo srities profesionalų suteikta informacija padės jaunimui saugiai elgtis ir socialinėje žiniasklaidoje, sumažins pavojų tapti viliojimo internetu aukomis.
Galimybę gauti informaciją ir sveikatos priežiūros paslaugas yra žmogaus teisė, o minimas švietimas yra ypatingai svarbus toms socialinėms grupėms, kurios patiria didelį neteisingumą lyčių normų atžvilgiu.
Demokratijoje baudžiamoji teisė turėtų būti naudojama tik kaip kraštutinė priemonė. Noriu kaimynams priminti, kad jie yra ratifikavę Stambulo konvenciją ir prisiėmę kitus tarptautinius įsipareigojimus kovoti su informacijos trūkumu apie seksualinio išnaudojimo bei prievartos rizikas bei lyčių stereotipus visuomenėje.
Smerkiu Lenkijos veiksmus, kuriais skleidžiama klaidinga informaciją apie lytinį švietimą, jį stigmatizuojant ir draudžiant bei raginu visas nares pasirūpinti išsamiomis, amžiui pritaikytomis lytiškumo ir švietimo pamokomis moksleiviams.

Kapcsolat