Frédérique RIES : 5. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

  • 20-07-1999 / 11-06-2003 : az Európai Liberális, Demokrata és Reformpárt képviselőcsoportja - Tag
  • 12-06-2003 / 11-02-2004 : az Európai Liberális, Demokrata és Reformpárt képviselőcsoportja - Az elnökség tagja

Nemzeti pártok 

  • 20-07-1999 / 11-02-2004 : Parti réformateur libéral/Front démocratique des francophones (Belgium)

Képviselok 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Fogyasztóvédelemi Bizottság
  • 29-09-1999 / 14-01-2002 : Az Izraellel való kapcsolatokért felelos küldöttség
  • 17-01-2002 / 11-02-2004 : Környezeti, Közegészségügyi és Fogyasztópolitikai Bizottság
  • 07-02-2002 / 11-02-2004 : Az Izraellel folytatott kapcsolatokért felelős küldöttség

Póttag 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Kulturális, Ifjúsági, Oktatási, Média és Sportbizottság
  • 17-01-2002 / 11-02-2004 : Kulturális, Ifjúsági, Oktatási, Média és Sport Bizottság

all-activities 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Report Directive of the European Parliament and of the Council amending for the 24 th time Council Directive 76/769/EEC relating to restrictions on the marketing and use of certain dangerous substances and preparations (pentabromodiphenyl ether) - Committee on the Environment, Public Health and Consumer Policy EN  
- A5-0271/2001 -  
-
ENVI 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
A képviselők egyéni indítványokat nyújthatnak be az EU tevékenységi körébe tartozó kérdésekben. Az indítványt megfontolásra a felelős bizottság elé terjesztik. 143. cikk

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat On the remembrance of the Holocaust EN  
- P5_DCL(2000)0003 - Elfogadva  
Willy C.E.H. DE CLERCQ , Frédérique RIES , Lennart SACRÉDEUS , Ulrich STOCKMANN , Rijk van DAM  
Kiosztás dátuma : 01-03-2000
Lejárat időpontja : 01-06-2000
Elfogadva (dátum) : 05-05-2004
Elfogadott szöveg (az aláírók névsorával együtt) : P5_TA(2000)0350
Aláírók száma : 352 - 01-06-2000

Kapcsolat