Chris DAVIES : 6. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 20-07-2004 / 26-02-2007 : Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért Képviselőcsoport - Az elnökség tagja
 • 27-02-2007 / 13-07-2009 : Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért Képviselőcsoport - Tag

Nemzeti pártok 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Liberal Democrat Party (Egyesült Királyság)

Képviselok 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : A Palesztin Jogalkotó Tanáccsal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : A Palesztin Jogalkotó Tanáccsal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Az éghajlatváltozással foglalkozó ideiglenes bizottság

Póttag 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Költségvetési Ellenőrző Bizottság
 • 03-09-2004 / 14-01-2007 : Halászati Bizottság
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Az Ausztráliával és Új-Zélanddal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Költségvetési Ellenőrző Bizottság
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Halászati Bizottság
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Költségvetési Ellenőrző Bizottság
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Halászati Bizottság
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Az Ausztráliával és Új-Zélanddal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

all-activities 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY az európai vizeken folytatott halászat vonatkozásában a nemkívánatos járulékos fogások csökkentésére és a visszadobás gyakorlatának megszüntetésére irányuló politikáról  
- ENVI_AD(2007)392062 -  
-
ENVI 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
A képviselők egyéni indítványokat nyújthatnak be az EU tevékenységi körébe tartozó kérdésekben. Az indítványt megfontolásra a felelős bizottság elé terjesztik. 143. cikk

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat a Miniszterek Tanácsáról és a titkos jogalkotásról  
- P6_DCL(2005)0045 - Elévült  
Chris DAVIES , Nigel FARAGE , Timothy KIRKHOPE , Jean LAMBERT , Gary TITLEY  
Kiosztás dátuma : 05-09-2005
Lejárat időpontja : 05-12-2005
Aláírók száma : 211 - 05-12-2005

Jelenléti ív 
Ez a jelenléti ív a 6. parlamenti ciklus plenáris üléseiről készült jegyzőkönyvek kivonata. A benne található információ csak tájékoztatási célokat szolgál, és az Európai Parlament képviselőinek hivatali idejére terjed ki. Szerkesztetlen adatokat tartalmaz, amelyeken még nem eszközölték a javítást a betegség, szülési vagy szülői szabadság, a jóváhagyott hivatalos parlamenti kiküldetés és hasonló okok miatt indokolt távollét és igazolt hiányzás esetében.

Kapcsolat