Charles GOERENS : 7. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 14-07-2009 / 19-07-2009 : a Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért képviselőcsoport - Tag
 • 20-07-2009 / 30-06-2014 : a Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért képviselőcsoport - Az elnökség tagja

Nemzeti pártok 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Parti démocratique (Luxemburg)

Alelnök 

 • 17-09-2009 / 30-06-2014 : Az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség

Képviselok 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Fejlesztési Bizottság
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Emberi Jogi Albizottság
 • 16-09-2009 / 16-09-2009 : Az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Fejlesztési Bizottság
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Emberi Jogi Albizottság

Póttag 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Külügyi Bizottság
 • 27-07-2009 / 18-01-2012 : Költségvetési Bizottság
 • 28-01-2010 / 31-07-2011 : A Pénzügyi, Gazdasági és Szociális Válsággal Foglalkozó Különbizottság
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : A 2013 utáni fenntartható Európai Unióval kapcsolatos politikai kihívásokkal és költségvetési forrásokkal foglalkozó különbizottság
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Külügyi Bizottság
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Költségvetési Bizottság
 • 28-03-2012 / 23-10-2013 : A Szervezett Bűnözés, a Korrupció és a Pénzmosás Problémájával Foglalkozó Különbizottság

all-activities 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY a 8., 9. és 10. Európai Fejlesztési Alap 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről  
- DEVE_AD(2014)526228 -  
-
DEVE 
VÉLEMÉNY az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, III. szakasz – Bizottság és végrehajtó ügynökségek  
- DEVE_AD(2014)526210 -  
-
DEVE 
VÉLEMÉNY a kísérő nélküli kiskorúak európai uniós helyzetéről  
- DEVE_AD(2013)506072 -  
-
DEVE 

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY a kiutasítás igazgatásáról: a harmadik országokkal folytatott együttműködés, a megállapodások hatékony végrehajtása és a kiutasítási irányelv gyakorlati alkalmazása  
- DEVE_AD(2013)522851 -  
-
DEVE 
VÉLEMÉNY Pakisztán regionális szerepéről és az Unióval ápolt politikai kapcsolatairól  
- DEVE_AD(2013)521550 -  
-
DEVE 
VÉLEMÉNY a szexuális kizsákmányolásról és a prostitúcióról, és ezeknek a nemek közötti egyenlőségre gyakorolt hatásáról  
- DEVE_AD(2013)519580 -  
-
DEVE 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
A képviselők egyéni indítványokat nyújthatnak be az EU tevékenységi körébe tartozó kérdésekben. Az indítványt megfontolásra a felelős bizottság elé terjesztik. 143. cikk

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat az ENSZ „Zéró éhezés” kezdeményezéséről  
- P7_DCL(2013)0004 - Elévült  
Keith TAYLOR , Gay MITCHELL , Véronique DE KEYSER , Charles GOERENS , Gabriele ZIMMER , Filip KACZMAREK , Eva JOLY , Ricardo CORTÉS LASTRA , Michèle STRIFFLER , Bill NEWTON DUNN , Judith SARGENTINI  
Kiosztás dátuma : 15-04-2013
Lejárat időpontja : 15-07-2013
Aláírók száma : 112 - 15-07-2013

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat 

Kapcsolat