Morten LØKKEGAARD : 8. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 03-03-2016 / 31-01-2017 : Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért képviselőcsoport - Tag
 • 01-02-2017 / 01-07-2019 : Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért képviselőcsoport - Alelnök

Nemzeti pártok 

 • 03-03-2016 / 01-07-2019 : Venstre, Danmarks Liberale Parti (Dánia)

Alelnök 

 • 16-03-2016 / 18-01-2017 : Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

Képviselok 

 • 07-03-2016 / 15-03-2016 : Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
 • 07-03-2016 / 01-07-2019 : A délkelet-ázsiai országokkal és a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségével (ASEAN) fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 21-11-2016 / 18-01-2017 : Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

Póttag 

 • 03-03-2016 / 18-11-2016 : Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
 • 03-03-2016 / 01-07-2019 : Az Amerikai Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 07-02-2017 / 01-07-2019 : Kulturális és Oktatási Bizottság
 • 06-03-2017 / 01-07-2019 : Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

Fő parlamenti tevékenységek 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

JELENTÉS a termékekhez és szolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáférés követelményeire vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról  
- A8-0188/2017 -  
-
IMCO 

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének tervezetéről  
- CULT_AD(2018)623756 -  
-
CULT 
VÉLEMÉNY a 2019. évi költségvetés tervezetéről szóló háromoldalú egyeztetésre vonatkozó felhatalmazásról  
- CULT_AD(2018)619218 -  
-
CULT 
VÉLEMÉNY az Európai Unió 2018-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének tervezetéről  
- CULT_AD(2017)606013 -  
-
CULT 

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY az évszakokhoz kapcsolódó óraátállítás megszüntetéséről és a 2000/84/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról  
- IMCO_AD(2019)630406 -  
-
IMCO 
VÉLEMÉNY a Digitális Európa programnak a 2021–2027 közötti időszakra történő létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre vonatkozó javaslatról  
- IMCO_AD(2018)627039 -  
-
IMCO 
VÉLEMÉNY az új európai készségfejlesztési programról  
- IMCO_AD(2017)599673 -  
-
IMCO 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
Az aktuális kérdésekről szóló állásfoglalási indítványokat egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a képviselők legalább 5%-ának kérésére veszik napirendre és szavaznak róla a plenáris ülésen. 132. , 136. , 139. és 144. cikk

Egyéb parlamenti tevékenységek 

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások 
A képviselők írásbeli indokolást nyújthatnak be a plenáris ülésen leadott szavazatukhoz. 194. cikk

Az Európai Unió és a tengerentúli országok és területek közötti, az egyrészről az EU, másrészről Grönland és Dánia közötti kapcsolatokat is magában foglaló társulás (A8-0480/2018 - Maurice Ponga) DA  
 

Morten Løkkegaard stemmer for denne betænkning med forventning om at Kommissionens forslag om middeltildelingen til Grønland (225 mio. euro) ikke reduceres i den kommende MFF.
Desuden ser Morten Løkkegaard positivt på, at der er taget højde for Grønlands særlige forhold til EU, men ville ønske, at det var understreget endnu tydeligere i teksten.

A Bizottság határozata a lengyelországi helyzettel kapcsolatban az EUSZ 7. cikke (1) bekezdésének alkalmazásáról (B8-0119/2018, B8-0120/2018, B8-0121/2018) DA  
 

En klart vægtig beslutning med det bredest mulige politiske mandat fra EP til støtte for EU-grundlæggende rettigheder i Polen var målet for denne beslutning. Den støtter jeg op om. Venstre ser selvsagt også reproduktive rettigheder som værende universelle - også i Polen, men denne problematik ligger uden for målet med denne beslutning. Derfor stemte jeg nej til ændringsforslaget om at tilføje dette til teksten.

Az alapvető jogok európai uniós helyzete 2016-ban (A8-0025/2018 - Frank Engel) DA  
 

Venstre er enig i betænkningens generelle indhold om at værne om basale menneskerettigheder i EU, men da Venstre er af den overbevisning, at asylområdet og migrantpolitik primært er national kompetence og derfor ikke hører til i denne betænkning, har jeg stemt blankt på betænkningen som helhed.

Írásban megvála-szolandó kérdések 
A képviselők meghatározott számú írásbeli választ igénylő kérdést nyújthatnak be az Európai Tanács elnökének, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének. 138. cikk, III. melléklet

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat az integrált testnevelés bevezetéséről a sport terén tehetséges, fogyatékossággal élő és egészséges iskolás gyermekek egyenrangú fejlesztése érdekében  
- P8_DCL(2016)0080 - Elévült  
Hannu TAKKULA , Ivan JAKOVČIĆ , Adam GIEREK , Marc TARABELLA , Theodoros ZAGORAKIS , Bogdan Brunon WENTA , Santiago FISAS AYXELÀ , Morten LØKKEGAARD , Merja KYLLÖNEN , Jozo RADOŠ , Virginie ROZIÈRE , Tiziana BEGHIN  
Kiosztás dátuma : 12-09-2016
Lejárat időpontja : 12-12-2016
Aláírók száma : 71 - 13-12-2016

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat 

Kapcsolat