Damian DRĂGHICI : 8ª legislatura 

Gruppi politici 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Gruppo dell'Alleanza progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo - Membro

Partiti nazionali 

 • 01-07-2014 / 27-11-2016 : Uniunea Națională pentru Progresul României (Romania)
 • 28-11-2016 / 01-07-2019 : Independent (Romania)

Deputati 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissione per la cultura e l'istruzione
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegazione al comitato parlamentare di partenariato UE-Armenia, alla commissione parlamentare di cooperazione UE-Azerbaigian e alla commissione parlamentare di associazione UE-Georgia
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissione per la cultura e l'istruzione

Membro sostituto 

 • 08-07-2014 / 04-10-2016 : Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
 • 14-07-2014 / 05-05-2015 : Delegazione alle commissioni di cooperazione parlamentare UE-Kazakistan, UE-Kirghizistan, UE-Uzbekistan e UE-Tagikistan, e per le relazioni con il Turkmenistan e la Mongolia
 • 05-05-2015 / 18-01-2017 : Sottocommissione per i diritti dell'uomo
 • 05-05-2015 / 01-07-2019 : Delegazione alla commissione parlamentare di associazione UE-Ucraina
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Sottocommissione per i diritti dell'uomo

Attività parlamentari principali 

Contributi alle discussioni in Aula 
Discorsi pronunciati durante le sedute plenarie e dichiarazioni scritte relative alle discussioni in Aula. Articolo 204 e articolo 171, paragrafo 11, del regolamento

Relazioni in quanto relatore 
In seno alla commissione parlamentare competente viene nominato un relatore incaricato di elaborare un progetto di relazione su proposte legislative o di bilancio o su altre questioni. Nel redigere la relazione, i relatori possono avvalersi della consulenza dei pertinenti esperti o soggetti interessati. I relatori sono inoltre responsabili di elaborare gli emendamenti di compromesso e di condurre i negoziati con i relatori ombra. Le relazioni approvate in commissione sono quindi esaminate e votate in Aula. Articolo 55 del regolamento

Relazioni in quanto relatore ombra 
Per ogni relazione i gruppi politici nominano in seno alla commissione competente un relatore ombra per seguire i progressi e negoziare testi di compromesso con il relatore. Articolo 215 del regolamento

Pareri in quanto relatore ombra 
I gruppi politici possono nominare, per ogni parere, un relatore ombra per seguire i progressi e negoziare testi di compromesso con il relatore. Articolo 215 del regolamento

PARERE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione  
- CULT_AD(2018)623815 -  
-
CULT 
PARERE sulle domande di restituzione transfrontaliere delle opere d'arte e dei beni culturali saccheggiati durante conflitti armati e guerre  
- CULT_AD(2018)610922 -  
-
CULT 
PARERE sul pluralismo e la libertà dei media nell'Unione europea  
- CULT_AD(2018)612242 -  
-
CULT 

Proposte di risoluzione 
Le proposte di risoluzione vertono su tematiche di attualità e possono essere presentate su richiesta di una commissione, di un gruppo politico o di almeno il 5 % dei membri che compongono il Parlamento. Esse sono poste in votazione in Aula. Articoli 132, 136, 139 e 144 del regolamento

Interrogazioni orali 
Una commissione, un gruppo politico o almeno il 5 % dei membri che compongono il Parlamento possono rivolgere interrogazioni con richiesta di risposta orale seguita da discussione alla Commissione europea, al Consiglio o al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione. Articolo 136 del regolamento

Altre attività parlamentari 

Dichiarazioni di voto scritte 
I deputati possono rilasciare una dichiarazione scritta sul proprio voto in Aula. Articolo 194 del regolamento

Domande di restituzione transfrontaliere delle opere d'arte e dei beni culturali saccheggiati durante conflitti armati e guerre (A8-0465/2018 - Pavel Svoboda) RO  
 

În calitate de raportor alternativ pe raportul referitor la cererile transfrontaliere de restituire a operelor de artă și a bunurilor culturale furate pe perioada conflictelor armate și a războaielor, apreciez adoptarea în plen. Este nevoie de o abordare transfrontalieră clară și coerentă a cererilor de restituire la nivelul UE, care să depășească dificultățile existente și să faciliteze obținerea unor soluții juste și echitabile.
În acest scop, Comisia trebuie să aibă în vedere înființarea unui organism consultativ al UE pentru a ajuta statele membre și alți actori în eforturile lor de a localiza și identifica operele de artă și alte bunuri culturale furate și de a le restitui proprietarilor lor legitimi.
Furtul de opere de artă și alte bunuri culturale în timpul conflictelor armate și al războaielor, precum și pe timp de pace, constituie o problemă mondială comună care trebuie abordată atât din prisma prevenirii, cât și a restituirii lor, pentru a proteja și a asigura integritatea patrimoniului și a identității culturale. Este necesar să se recurgă în mod sistematic la o cercetare independentă privind proveniența operelor, pentru a le identifica operativ cele furate, a facilita restituirea acestora, a garanta o piață a obiectelor de artă mai transparentă și mai responsabilă.

Europass: quadro per le competenze e le qualifiche (A8-0244/2017 - Thomas Mann, Svetoslav Hristov Malinov) RO  
 

Revizuirea cadrului comunitar unic pentru transparența calificărilor și a competențelor (Europass) este necesară pentru a asigura simplificarea și eficientizarea recunoașterii și interoperabilității calificărilor și competențelor cetățenilor Uniunii obținute prin diferite tipuri de educație și formare, inclusiv a celor dobândite prin învățarea non-formală și informală și prin experiență practică. Este important ca noul cadru Europass să diversifice serviciile oferite și să valorifice optim potențialul sistemelor digitale. Nu în ultimul rând, renovarea cadrului Europass trebuie să îmbunătățească accesibilitatea serviciilor pentru grupurile dezavantajate, persoanele cu un nivel scăzut de educație, cetățenii în vârstă, șomerii de lungă durată.

Programma Europa creativa (2014-2020) (A8-0369/2017 - Silvia Costa) RO  
 

Raportul Silviei Costa (S&D) referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1295/2013 de instituire a programului „Europa creativă” (2014-2020) transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului European cu privire la Orchestra de tineret a Uniunii Europene (EUYO).
Încă de la crearea sa în 1976, misiunea Orchestrei de tineret a Uniunii Europene a fost aceea de a uni tinerii muzicieni cei mai talentați din Europa cu dirijori de renume internațional, depășindu-se granițele culturale, sociale, economice, religioase și politice. Membrii orchestrei sunt selectați în conformitate cu criterii de calitate exigente, prin intermediul unui proces riguros de audiții anuale în toate statele membre, făcând-o unică în rândul orchestrelor din Europa.
Ținându-se cont de rolul vital al culturii și al educației în consolidarea identității noastre europene, în cadrul raportului a fost votat amendamentul la programul „Europa creativă”, care va asigura anual bugetul necesar pentru funcționarea orchestrei până la finalul acestui program de finanțare, și anume până în anul 2020.
Este important de subliniat faptul că EUYO promovează ideea unei Europe întemeiate pe conceptul de pace, cultură și înțelegere reciprocă și pe patrimoniul muzical al Europei.

Interrogazioni scritte 
I deputati possono rivolgere un numero definito di interrogazioni con richiesta di risposta scritta al Presidente del Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione. Articolo 138 e allegato III del regolamento

Dichiarazioni scritte (fino al 16 gennaio 2017) 
**Questo strumento non esiste più dal 16 gennaio 2017** Una dichiarazione scritta era un'iniziativa riguardante un argomento rientrante fra le competenze dell'Unione europea. Poteva essere cofirmata dai deputati entro tre mesi dalla sua pubblicazione.

Dichiarazione scritta sull'accessibilità degli alloggi per le comunità vulnerabili  
- P8_DCL(2016)0074 - Decaduta  
Damian DRĂGHICI , Norica NICOLAI , Daciana Octavia SÂRBU , Sirpa PIETIKÄINEN , Cătălin Sorin IVAN , Benedek JÁVOR , Ilhan KYUCHYUK , Stefan ECK , Terry REINTKE , Nedzhmi ALI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Mircea DIACONU , Marc TARABELLA , Filiz HYUSMENOVA , Nicola CAPUTO  
Data di apertura : 12-09-2016
Scadenza : 12-12-2016
Numero di firmatari : 91 - 13-12-2016
Dichiarazione scritta sull'acqua potabile come diritto fondamentale  
- P8_DCL(2016)0071 - Decaduta  
Aldo PATRICIELLO , Alessandra MUSSOLINI , Marek PLURA , Ivo VAJGL , Filiz HYUSMENOVA , Nessa CHILDERS , Romana TOMC , Viorica DĂNCILĂ , Damian DRĂGHICI , Laurenţiu REBEGA , Marlene MIZZI , Alessia Maria MOSCA , Rolandas PAKSAS , Enrico GASBARRA , Alberto CIRIO , Fulvio MARTUSCIELLO , Remo SERNAGIOTTO , Giovanni LA VIA , Demetris PAPADAKIS , Hugues BAYET , Marian-Jean MARINESCU , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Biljana BORZAN , Victor NEGRESCU , Fabio Massimo CASTALDO , Milan ZVER , Svetoslav Hristov MALINOV , Igor ŠOLTES , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Dominique BILDE , Monika SMOLKOVÁ , Marc TARABELLA  
Data di apertura : 12-09-2016
Scadenza : 12-12-2016
Numero di firmatari : 78 - 13-12-2016
Dichiarazione scritta sulle relazioni dell'UE con i paesi terzi che beneficiano direttamente della corruzione all'interno dell'UE  
- P8_DCL(2016)0032 - Decaduta  
Cătălin Sorin IVAN , Santiago FISAS AYXELÀ , Renate WEBER , Daciana Octavia SÂRBU , Viorica DĂNCILĂ , Andi CRISTEA , Damian DRĂGHICI , Claudia ȚAPARDEL , Derek VAUGHAN , Christel SCHALDEMOSE , Victor NEGRESCU , Emilian PAVEL  
Data di apertura : 11-04-2016
Scadenza : 11-07-2016
Numero di firmatari : 90 - 12-07-2016

Dichiarazioni 

Dichiarazione di interessi finanziari