Anthea McINTYRE : 9-oji Parlamento kadencija 

Frakcijos 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Europos konservatorių ir reformuotojų frakcija - Narė

Nacionalinės partijos 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Conservative Party (Jungtinė Karalystė)

Narys 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegacija ryšiams su Pietų Afrika

Pavaduojanti narė 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegacija ryšiams su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis

Pagrindinė parlamentinė veikla 

Kalbos per plenarinių posėdžių diskusijas 
Kalbos, sakomos per plenarinę sesiją, ir raštiški pareiškimai, susiję su plenarinių posėdžių diskusijomis. Darbo tvarkos taisyklių 204 straipsnis ir 171 straipsnio 11 dalis

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys 
Frakcijos paskiria po šešėlinį nuomonės referentą, kad šis sektų nuomonės rengimo eigą ir derėtųsi dėl kompromisinių tekstų su nuomonės referentu. Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnis

NUOMONĖ dėl Europos Sąjungos 2020 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto  
- AGRI_AD(2019)639624 -  
-
AGRI 

Pasiūlymas(-ai) dėl rezoliucijos(-ų) 
Pasiūlymai dėl rezoliucijų aktualiais klausimais teikiami komiteto, frakcijos arba ne mažiau kaip 5 proc. Parlamento narių prašymu. Dėl jų balsuojama plenariniame posėdyje. Darbo tvarkos taisyklių 132, 136, 139, 144 straipsniai

Kita parlamentinė veikla 

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo 
Parlamento nariai gali pateikti rašytinį savo balsavimo plenariniame posėdyje paaiškinimą. Darbo tvarkos taisyklių 194 straipsnis

Taisomojo biudžeto Nr. 4/2019 projektas. Įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų sumažinimas pagal atnaujintus išlaidų poreikius ir atnaujintas pajamas (nuosavus išteklius) (A9-0012/2019 - John Howarth) EN  
 

The UK Conservative delegation voted in favour of DAB 4 as it directly impacts the UK abatements for 2015 and 2018, amounting to EUR 710.4 million (GBP 57.7 million) and EUR 408.6million (GBP 365.5 million) respectively. While we would normally abstain on these budget votes as the UK is leaving the EU, given the direct positive financial impact of DAB 4 on the UK taxpayer, we believe that it is imperative to continue to support the principle of a UK abatement for as long as we are members.

Klausimai raštu 
Parlamento nariai gali pateikti tam tikrą skaičių klausimų Europos Vadovų Tarybos pirmininkui, Tarybai, Komisijai bei Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui, į kuriuos atsakoma raštu. Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis, III priedas

Asmeniniai pasiūlymai dėl rezoliucijų  
Kiekvienas Parlamento narys gali pateikti pasiūlymą dėl rezoliucijos ES veiklos sričiai priklausančiu klausimu. Priimtini pasiūlymai perduodami atsakingam komitetui, kuris priima sprendimą dėl taikytinos procedūros. Darbo tvarkos taisyklių 143 straipsnis

Pareiškimai 

Privačių interesų deklaracija 

Tinkamo elgesio deklaracija