Assita KANKO : Pagrindinis puslapis 

Narė 

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas 
Žmogaus teisių pakomitetis 
Delegacija ryšiams su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis 

Pavaduojanti narė 

Užsienio reikalų komitetas 
Saugumo ir gynybos pakomitetis 

Pastarojo meto veikla 

ES prioritetai 64-ojoje JT Moterų padėties komisijos sesijoje (B9-0093/2020, B9-0095/2020) NL  
 
Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo 

Kontaktai