Maxette PIRBAKAS : Pagrindinis puslapis 

Narė 

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas 
Delegacija CARIFORUM ir ES parlamentiniame komitete 
Delegacija AKR ir ES jungtinėje parlamentinėje asamblėjoje 

Pavaduojanti narė 

Regioninės plėtros komitetas 
Žuvininkystės komitetas 

Pastarojo meto veikla 

Pagal ES sutarties 7 straipsnio 1 dalį vykstantys klausymai dėl Lenkijos ir Vengrijos (B9-0032/2020) FR  
 
Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo 
Ekonominės ir pinigų sąjungos institucijos ir įstaigos: interesų konfliktų, pasibaigus darbiniams santykiams viešajame sektoriuje, prevencija (B9-0047/2020) FR  
 
Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo 
Komitetų narių skaičius (B9-0039/2020) FR  
 
Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo 

Kontaktai