Simona BALDASSARRE : Pagrindinis puslapis 

Narė 

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas 
Delegacija EURONEST parlamentinėje asamblėjoje 

Pavaduojanti narė 

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas 
Kultūros ir švietimo komitetas 
Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas 
Delegacija ryšiams su Kinijos Liaudies Respublika 

Pastarojo meto veikla 

Kontaktai