Lucy Elizabeth HARRIS : 9-oji Parlamento kadencija 

Frakcijos 

  • 02-07-2019 / 09-01-2020 : Nepriklausomi nariai
  • 10-01-2020 / 31-01-2020 : Europos konservatorių ir reformuotojų frakcija - Narys

Nacionalinės partijos 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : The Brexit Party (Jungtinė Karalystė)

Narys 

  • 02-07-2019 / 09-01-2020 : Tarptautinės prekybos komitetas
  • 02-07-2019 / 09-01-2020 : Delegacija ES ir Čilės jungtiniame parlamentiniame komitete

Pavaduojanti narė 

  • 02-07-2019 / 09-01-2020 : Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
  • 02-07-2019 / 09-01-2020 : Peticijų komitetas
  • 02-07-2019 / 09-01-2020 : Delegacija ES ir Meksikos jungtiniame parlamentiniame komitete
  • 02-07-2019 / 09-01-2020 : Delegacija Europos ir Lotynų Amerikos šalių parlamentinėje asamblėjoje

Pagrindinė parlamentinė veikla 

Kalbos per plenarinių posėdžių diskusijas 
Kalbos, sakomos per plenarinę sesiją, ir raštiški pareiškimai, susiję su plenarinių posėdžių diskusijomis. Darbo tvarkos taisyklių 204 straipsnis ir 171 straipsnio 11 dalis

Kita parlamentinė veikla 

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo 
Parlamento nariai gali pateikti rašytinį savo balsavimo plenariniame posėdyje paaiškinimą. Darbo tvarkos taisyklių 194 straipsnis

Euro zonos užimtumo ir socialinė politika (A9-0016/2019 - Yana Toom) EN  
 

The Brexit Party has voted to abstain on this non-legislative report. Whilst we fully support many sentiments of this report, such as the need to tackle unemployment, poverty and inequalities, we oppose the EU’s vision on how to resolve these issues. Moreover, with Brexit on the horizon and the fact that the report largely focusses on the euro area, which the UK is not part of, it felt more appropriate to abstain on this vote.

Pareiškimai 

Privačių interesų deklaracija 

Tinkamo elgesio deklaracija