Andrey SLABAKOV : Pagrindinis puslapis 

Narys 

Kultūros ir švietimo komitetas 
Delegacija ES ir Albanijos stabilizacijos ir asociacijos parlamentiniame komitete 

Pavaduojantis narys 

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas 
Peticijų komitetas 
Delegacija ES ir Turkijos jungtiniame parlamentiniame komitete 

Pastarojo meto veikla 

Vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas (B9-0069/2020, B9-0073/2020, B9-0083/2020, B9-0084/2020) BG  
 
Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo 
Susitarimas dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos (A9-0004/2020 - Guy Verhofstadt) BG  
 
Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo 
NUOMONĖ dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija ir vykdomosios įstaigos  
- CULT_AD(2020)643224 -  
-
CULT 
Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys 

Kontaktai