Béla KOVÁCS : It-tmien leġiżlatura 

Gruppi politiċi 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Membri mhux affiljati

Partiti nazzjonali 

 • 01-07-2014 / 26-03-2018 : Jobbik Magyarországért Mozgalom (l-Ungerija)
 • 27-03-2018 / 01-07-2019 : - (l-Ungerija)

Membri 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
 • 14-07-2014 / 21-10-2015 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Euronest
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Ġappun
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija

Sostitut 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kumitat għall-Affarijiet Barranin
 • 16-07-2014 / 28-06-2015 : Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Sħubija UE-Armenja, għall-Kumitat Parlamentari ta' Kooperazzjoni UE-Ażerbajġan u għall-Kumitat Parlamentari ta' Assoċjazzjoni UE-Georgia
 • 21-10-2015 / 01-07-2019 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Kanada
 • 24-02-2016 / 02-08-2016 : Kumitat speċjali dwar id-deċiżjonijiet fil-qasam tat-taxxa u miżuri oħra ta' natura jew effett simili (TAXE 2)
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kumitat għall-Affarijiet Barranin

Attivitajiet parlamentari ewlenin 

Mistoqsijiet orali 
Mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu, indirizzati lill-Kummissjoni Ewropea, lill-Kunsill jew lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni, jistgħu jitressqu minn kumitat, minn grupp politiku jew minn mhux anqas minn 5% tal-Membri tal-Parlament. Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura

Attivitajiet parlamentari oħrajn 

Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.) 
Il-Membri jistgħu jressqu spjegazzjoni bil-miktub tal-vot tagħhom fis-sessjoni plenarja. Artikolu 194 tar-Regoli ta' Proċedura

Is-sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud rigward l-iskema speċjali għall-impriżi ż-żgħar (A8-0260/2018 - Tom Vandenkendelaere) HU  
 

Hosszú évek során számos EP jelentés indoklásában szerepelt, hogy a kkv-kat minden lehetséges módon segíteni kell, hiszen a kisvállalkozások a társadalmak megtartó szövetei, a munkaerő legjobb foglalkoztatói, a gazdasági stabilitás garanciái.
Végre igen jó és határozott, egyértelmű, gyorsan bevezethető javaslat született, melynek célja, hogy a kisvállalkozások számára az adminisztrációt egyszerűsítő intézkedéseket vezessen be az Unió egész területén, ezáltal is támogatva a vállalkozói szellemet, a munkahelyteremtést.
Nagy előrelépést jelentene az uniós szintű hozzáadottérték adó alóli mentesség, egységes határértékekkel, egységes online regisztrációs portállal, valódi adminisztratív egyszerűsítések bevezetésével, egyablakos ügyintézéssel.
Maximálisan támogatom a kisvállalkozások pozíciójának javítását, így ezt a javaslatot is szívesen szavaztam meg.
Fontos az is, hogy a kkv-kra vonatkozó héa-egyszerűsítési intézkedéseket hamarabb végre lehetne és kellene hajtani, mint a végleges héa-szabályozást.

Deċiżjoni ta' implimentazzjoni li tissottoponi s-sustanzi psikoattivi l-ġodda ċiklopropilfentanil u metossiaċetilfentanil għal miżuri ta' kontroll (A8-0271/2018 - Branislav Škripek) HU  
 

Ilyenkor mindig egy lógó orral baktató kutya képe ugrik be, amint fáradtan, fásultan szimatol körbe.
Persze, a jelentést megszavaztam, hogy ismét néhány újabb veszélyes anyagtól sikerüljön megmenteni az embereket, mindenekelőtt a fiatalokat, akiket kellő ismeretek hiányában behálóznak és bevisznek egy olyan alagútba, melyből sokszor nincs kiút. De nem érzem azt, hogy a jó megoldást sikerült megtalálni.
Lenni kell olyan intézkedéseknek, melyek a potenciális fogyasztók felvilágosítását előtérbe helyezve kellő szigorral elrettentik a terjesztőket, előállítókat és mindenkit, aki ebben a piszkos üzletben érdekelt.

Mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea biex tingħata assistenza lill-Bulgarija, lill-Greċja, lil-Litwanja u lill-Polonja (A8-0272/2018 - Janusz Lewandowski) HU  
 

Bajban ismerszik meg az igaz barát, tartja az egyik régi közmondásunk nagyon találóan. Az uniós értékek között is az egyik legfontosabb a szolidaritás, melynek pozitív és természetszerűleg általam is támogatott megnyilvánulása a mostani jelentés.
A Bizottság javasolta az Európai Unió Szolidaritási Alapjának (EUSZA) igénybevételét pénzügyi támogatás nyújtására a földrengés sújtotta Görögország, az árvizekkel sújtott Bulgária és Litvánia, valamint a viharok által megtépázott Lengyelország számára.
A 2017. esztendő nagy megpróbáltatásokat hozott, az Unióban bekövetkezett természeti csapások sajnos halálos áldozatokkal és igen nagy pusztítással jártak az adott országokban, melyek ráadásul alapvetően a gazdaságilag kevésbé fejlett régiók közé tartoznak.
Az Unió Szolidaritási Alapjának igénybevétele tehát feltétlenül indokolt és az ehhez szükséges költségvetési módosítást is nyilvánvalóan támogattam, amely technikailag külön szavazás tárgyát képezte.

Mistoqsijiet bil-miktub 
Il-Membri jistgħu jressqu għadd speċifiku ta' mistoqsijiet lill-President tal-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għal tweġiba bil-miktub. Artikolu 138 u Anness III tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet 

Dikjarazzjoni ta'' interessi finanzjarji