Amelia ANDERSDOTTER : Is-seba'' leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

  • 01-12-2011 / 30-06-2014 : Grupp tal-Ħodor/Alleanza Ħielsa Ewropea - Membru

Partiti nazzjonali 

  • 01-12-2011 / 30-06-2014 : Piratpartiet (l-Iżvezja)

Membri 

  • 14-12-2011 / 18-01-2012 : Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
  • 14-12-2011 / 30-06-2014 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Peniżola Koreana
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija

Sostitut 

  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali
  • 24-01-2012 / 30-06-2014 : Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
  • 06-02-2012 / 30-06-2014 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Komunità Andina

all-activities 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Opinjoni bħala rapporteur 
Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI dwar Strateġija dwar il-Libertà Diġitali fil-Politika Barranija tal-UE  
- INTA_AD(2012)492658 -  
-
INTA 
OPINJONI dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim Kummerċjali dwar il-Ġlieda Kontra l-Falsifikazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, l-Awstralja, il-Kanada, il-Ġappun, ir-Repubblika tal-Korea, l-Istati Uniti tal-Messiku, ir-Renju tal-Marokk, New Zealand, ir-Repubblika ta’ Singapor, il-Konfederazzjoni Svizzera u l-Istati Uniti tal-Amerika  
- ITRE_AD(2012)483518 -  
-
ITRE 

Opinjoni bħala shadow rapporteur 
Kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur għal opinjoni biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jikkonċerna r-rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip għat-tnedija tal-użu tas-sistema eCall immuntata fil-vettura u li jemenda d-Direttiva 2007/46/KE  
- ITRE_AD(2014)522901 -  
-
ITRE 
OPINJONI dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar miżuri li jiżguraw livell għoli komuni ta’ sigurtà tan-netwerks u tal-informazzjoni madwar l-Unjoni  
- ITRE_AD(2013)519596 -  
-
ITRE 
OPINJONI dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-varar ta' eCall interoperabbli fl-UE kollha  
- ITRE_AD(2013)519838 -  
-
ITRE 

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-promozzjoni tal-inklużjoni soċjali u l-ġlieda kontra kull forma ta' diskriminazzjoni fis-suq tax-xogħol  
- P7_DCL(2014)0009 - Waqgħet  
Salvador SEDÓ i ALABART , Antonio CANCIAN , Amelia ANDERSDOTTER , Thomas MANN , Phil BENNION , Michael CASHMAN , Ismail ERTUG , Raimon OBIOLS , Jacek PROTASIEWICZ , Marta ANDREASEN , Davor Ivo STIER  
Data tal-ftuħ : 16-01-2014
Data ta’ għeluq : 16-04-2014
Numru ta’ firmatarji : 75 - 17-04-2014
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-protezzjoni tat-tfal u d-drittijiet tagħhom fil-kuntest tal-ispazju tal-isem tal-internet immirat lejn it-tfal  
- P7_DCL(2013)0014 - Waqgħet  
Tanja FAJON , Amelia ANDERSDOTTER , Jan BŘEZINA , Maria Da Graça CARVALHO , Iliana IOTOVA , Seán KELLY , Petru Constantin LUHAN , Cristiana MUSCARDINI , Angelika WERTHMANN , Ivo VAJGL , Milan ZVER  
Data tal-ftuħ : 09-09-2013
Data ta’ għeluq : 09-12-2013
Numru ta’ firmatarji : 230 - 10-12-2013

Dikjarazzjonijiet 

Dikjarazzjoni ta'' interessi finanzjarji