Anthea McINTYRE : it-Disa leġiżlatura 

Gruppi politiċi 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Grupp tal-Konservattivi u r-Riformisti Ewropej - Membru

Partiti nazzjonali 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Conservative Party (ir-Renju Unit)

Membri 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegazzjoni ghar-relazzjonijiet mal-Afrika t’Isfel

Sostitut 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Istati Uniti

Attivitajiet parlamentari ewlenin 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Opinjoni bħala shadow rapporteur 
Kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur għal opinjoni biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

OPINJONI dwar l-abbozz ta' baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2020  
- AGRI_AD(2019)639624 -  
-
AGRI 

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet jitressqu fuq kwistjonijiet topiċi, fuq talba ta' kumitat, ta' grupp politiku jew ta' mhux anqas minn 5 % tal-Membri, u ssir votazzjoni fuqhom fil-plenarja. Artikolu 132, Artikolu 136, Artikolu 139, Artikolu 144

Attivitajiet parlamentari oħrajn 

Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.) 
Il-Membri jistgħu jressqu spjegazzjoni bil-miktub tal-vot tagħhom fis-sessjoni plenarja. Artikolu 194 tar-Regoli ta' Proċedura

Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 4 għall-Baġit Ġenerali tal-2019: Tnaqqis tal-approprjazzjonijiet ta' impenn u ta' pagament f'konformità mal-ħtiġijiet aġġornati tan-nefqa u aġġornament tad-dħul (riżorsi proprji) (A9-0012/2019 - John Howarth) EN  
 

The UK Conservative delegation voted in favour of DAB 4 as it directly impacts the UK abatements for 2015 and 2018, amounting to EUR 710.4 million (GBP 57.7 million) and EUR 408.6million (GBP 365.5 million) respectively. While we would normally abstain on these budget votes as the UK is leaving the EU, given the direct positive financial impact of DAB 4 on the UK taxpayer, we believe that it is imperative to continue to support the principle of a UK abatement for as long as we are members.

Mistoqsijiet bil-miktub 
Il-Membri jistgħu jressqu għadd speċifiku ta' mistoqsijiet lill-President tal-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għal tweġiba bil-miktub. Artikolu 138 u Anness III tar-Regoli ta' Proċedura

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni individwali  
Kull Membru jista' jqiegħed fuq il-Mejda mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar kwistjoni li taqa' taħt l-isferi ta' attività tal-UE. Il-mozzjonijiet ammissibbli huma riferuti lill-kumitat responsabbli, li jiddeċiedi liema proċeduri għandhom jiġu segwiti. Artikolu 143 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet 

Dikjarazzjoni ta'' interessi finanzjarji 

Dikjarazzjoni ta' kondotta tajba